Alstom – Världsledande på energi och transport

Alstom är världsledande när det gäller energi och transporter, med utveckling, tillverkning och leveranser inom kraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur. Totalt har Alstom 93 000 anställda ca 100 länderAlstom i Sverige har cirka 1 000 anställda som arbetar inom Alstoms tre globala sektorer Power, Grid och Transport. De flesta av oss arbetar vid något av de fyra största kontoren som ligger i Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Vi medverkar i de mest omfattande och komplicerade projekten för energi och transportinfrastruktur i Sverige.

Vår närvaro har länge varit stark i Sverige där vi har utvecklat, byggt och levererat lösningar för alla energislag – från vattenkraft, biobränslebaserade kraftvärmeverk och kärnkraftsturbiner till tåg som trafikerar flera av de största tågtrafiklinjerna.

Vi är idag stolta över att cirka 75 procent av Sveriges elproduktion kommer från anläggningar med huvudkomponenter som vi levererat, och nästan 300 Alstom-tåg trafikerar det svenska järnvägsnätet.

Vi utvecklar, konstruerar och levererar långsiktiga lösningar för tjänster till alla typer av kraftverk, kärnkraft såväl som vattenkraft. Vi utvecklar och testar ny teknik inom miljöområdet vid vårt globala forsknings-och utvecklingscenter för rökgasrening. Vi bygger kraftnätverk och transmission och vi tillverkar och levererar nya tåg för både pendel- och länstrafik. Våra kunder inkluderar kommuner och stora statliga och regionala bolag såsom SJ, Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Norrtåg, samt stora energikoncerner som Vattenfall och E.ON.

Miljön står i fokus för oss på Alstom. Miljöaspekten finns med i allt det vi gör och den filosofin utgör ryggraden i vårt företag. Lika viktig är vår omtanke om människan och vår strävan att leverera lösningar som tar hänsyn till den kommande generationens behov och krav. Det är så vi formar framtiden.

Vår bransch kräver stora, tunga och långsiktiga investeringar. Våra perspektiv ligger många år framåt i tiden. Det gör att den långsiktiga kompetensförsörjningen, särskilt vad gäller ingenjörer, är väldigt viktig för Alstom. Tekniksprånget kan bli en viktig del i arbetet att långsiktigt säkra tillförseln av ingenjörer.

Som praktikant via Tekniksprånget kommer du jobba på enheten ECS (Environment Control Systems). Din praktik kommer till stor del vara förlagd till Alstoms forsknings- och utvecklingscentrum, men även inom andra funktioner som t.ex. produktion och engineering.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara av teknisk natur. Exakta arbetsuppgifter kommer att definieras närmare baserat på din bakgrund och dina intressen. God engelska är nödvändigt. Vi är övertygade om att du är nyfiken och engagerad och att du gärna vill lära dig nya saker. Det är också viktigt för oss att du delar med dig av dina idéer och tankar för att vi ska bli bättre på det vi gör.

Välkommen till oss på ALSTOM Power i Växjö!

Alstom