Boliden – producerar metaller som får det moderna samhället att fungera

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på 37 miljarder kronor.

Metaller har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Boliden framställer bas- och ädelmetaller genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet och återvinning. Våra högkvalitativa metaller ska möta samhällets efterfrågan och krav. Därför är det viktigt för oss att producera och leverera metaller på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till människa, miljö och samhälle. I december 2014 är det 90 år sedan upptäckten av det stora guldfyndet i Fågelmyran i Västerbotten, som lade grunden till dagens Bolidenkoncern. Mycket har hänt under dessa 90 år, inte minst när det gäller den tekniska utvecklingen och Boliden utvinner idag mineraler och producerar metaller av hög kvalitet, som framförallt säljs till industriella kunder i Europa.

Vi har idag gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och på Irland och kan erbjuda spännande karriärmöjligheter inom ett stort antal yrkesgrupper. Det finns en stor öppenhet för rörlighet inom företaget och medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter gör Boliden till en mer innovativ, lönsam och effektiv organisation där det är självklart att se saker ur olika perspektiv.

Vi arbetar aktivt med att få fler kvinnor i vår bransch och tilldelades 2013 industrins jämställdhetspris. Vi vill ha engagerade medarbetare och arbetar aktivt med att främja och stödja en hälsosam livsstil. I vårt ansvar ligger också att erbjuda individen goda möjligheter att skapa balans mellan arbete och privatliv. En annan viktig del är att erbjuda möjligheter till sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen som svarar mot olika intressen, till exempel sport, jakt, musik och kultur.

Vi vill genom att medverka i Tekniksprånget motivera fler ungdomar att läsa vidare efter praktiken hos oss. Bolidens verksamhet har stor bredd och vi kommer att vara i behov av ingenjörer inom en rad områden, till exempel miljö, kemi, geologi, ekonomi och metallurgi. Våra tre kärnvärderingar, entusiasm för förbättringar, ansvar för värdekedjan och personligt engagemang präglar allt vi gör och du kommer under din praktik att märka detta. Vi hoppas därför att du som är nyfiken, engagerad, tar egna initiativ och framförallt har ett brinnande intresse för teknik ska söka praktikplats hos Boliden.

Boliden