Om Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.


Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige.

Praktiken genomförs både på hösten och våren. Ansökan till höstens praktik är öppen mellan den 16 april och 16 maj, ansökan till vårens praktik sker mellan den 16 oktober och den 16 november.

For information about Tekniksprånget in english, click here.

Tekniksprångets styrgrupp

 


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har, på uppdrag av Skolverket, drivit projektet under många terminer och vi ser att det fungerar!

60 % av de ungdomar som söker till Tekniksprånget uppger att det finns något som gör att de tvekar att läsa en högre teknisk utbildning.

80 % av de som gjorde Tekniksprångets praktik de fyra första terminerna uppger att de idag studerar eller avser att studera till ingenjör eller annan teknisk utbildning.

75 % av de tidigare praktikanter som studerar en högre teknisk utbildning idag anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. 

201610-iva-teknikspra%cc%8anget-sifferbanner-ht2016-960px

Referenser

Erica & Fanny

praktikanter Spotify

Tekniksprånget har gett mig större inblick i hur vardagen på ett kontor egentligen fungerar. Jag har fått en större förståelse för hur många yrkesroller som faktiskt finns och krävs på ett företag.

Johan Forssell

vd Investor

En av de största utmaningarna för svenskt näringsliv är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Om Sverige ska fortsätta att vara en land i framkant måste fler unga inspireras till att välja en teknisk utbildning.

Hussein

praktikant IBM

Tekniksprånget gav mig allt jag förväntat mig, som en bra tid och lärdomar av riktiga ingenjörer. Men jag fick även något jag inte förväntat mig, ett självförtroende att våga ta för mig i livet.

Helen Dannetun

rektor Linköpings universitet

Fler unga borde få chansen att övningsköra som ingenjör. Det ger dem en värdefull insyn i vilka möjligheter en högre teknisk utbildning kan ge.