Det var många som testade toppjobb på Sandvik, Ulrika var en av dem

Ulrika Eriksson gjorde sin praktik på Sandvik och arbetade under sina fyra månader aktivt med att sprida budskapet om Tekniksprånget på gymnasieskolor runt om i landet. Jag bad Ulrika berätta om sin tid som praktikant, upplevelserna från Sandvik och varför hon valde att söka till Tekniksprånget från första början.

Jag sökte till Tekniksprånget eftersom båda mina föräldrar är civilingenjörer och de ofta påpekat att det är den rätta vägen att gå. Jag ville inte bara lyssna på vad de sa utan också se om civilingenjörsyrket skulle passa mig. Genom Tekniksprånget fick jag egna upplevelser av yrket, jag fick mer kunskap om mina framtida val och jag fick även känna att valet var helt och hållet mitt

Hade du funderat på ingenjörsyrket innan Tekniksprånget?

Eftersom mina föräldrar är ingenjörer så hade jag definitivt haft det i bakhuvudet. Däremot så tvekade jag en hel del eftersom jag inte hade en helt klar bild av vad en ingenjör faktiskt gör på jobbet. Jag hade föreställningen att det handlade om mycket ensamt arbete.

När jag sökte Tekniksprånget sökte jag de platser som låg nära Stockholm. Det är svårt att veta vad företagen gör exakt eftersom de flesta gör så mycket mer än man tror så jag gick en del på vad min mamma tyckte var roliga företag. Hon hade besökt Sandvik tidigare och beskrev det som ett stort och intressant företag och när jag gjorde research på deras hemsida insåg jag att de arbetar mycket internationellt vilket alltid lockat mig.

Första dagen var som att börja på en ny skola, både nervöst och spänt. Jag fick träffa de andra praktikanterna som var lika nervösa. Sandvik kändes väldigt industriaktigt med långa korridorer och konstiga maskiner som lät. Jag undrade hur jag någonsin skulle passa in där men efter bara en vecka kändes det helt självklart att ”här ska jag vara”.

Vilka var de största utmaningarna under praktiken på Sandvik?

Den största utmaningen handlade nog om att förstå vad man kunde bidra med på möten och i diskussioner. De flesta möten handlade om projekt och utvecklingen av olika avdelningar och som ny kändes det som jag inte kunde bidra med så mycket vilket sedan ändrades efter ett par veckor. Jag fick även höra i efterhand att det jag bidragit med varit bra och positivt. Som tjej kan det vara en utmaning att ta plats i mansdominerade branscher men jag kände att det gick väldigt bra på Sandvik.

Mina arbetsuppgifter var många och varierande. Eftersom jag arbetade vid sidan av en tekniker arbetade jag mycket i mätlabbet där vi studerade och mätte eggavrundning och ytfinhet på borrar och skär. Många av arbetsuppgifterna visste man inte ens existerade innan praktiken. Vi juniortrainees på Sandvik drev också ett eget projekt som gick ut på att föreläsa om Tekniksprånget och Sandvik på gymnasieskolor på de orter där Sandvik haft färre sökande.

Det bästa med praktiken måste ändå ha varit alla människor som gjorde tiden så otroligt givande och rolig. Jag har fått ett brett kontaktnät och trivts jättebra i den gruppen jag varit eftersom alla juniortrainees på Sandvik var härliga. Jag hade inte väntat mig att ingenjörsyrket skulle vara så socialt och kontakten med arbetskollegor och andra människor har varit väldigt positiv. Det har hjälpt mig att bli av med fördomar jag hade om ingenjörsyrket.

Hur ser framtiden ut nu efter Tekniksprånget?

Just nu håller jag på att söka jobb i Norge för att samla ihop pengar till framtida studier. Sedan väntar förmodligen en utbildning till civilingenjör men inriktning har jag ännu inte riktigt bestämt. Kanske blir det industriell ekonomi eller samhällsbyggnad.

Varför ska man söka till Tekniksprånget?

Det är utmärkt att söka till Tekniksprånget om man inte vet vad man vill göra i framtiden. Jag tycker att alla borde söka, speciellt nu efteråt när jag förstått hur mycket jag växt som människa och vilka fantastiska människor jag träffat. Min tid på Sandvik är erfarenhet som jag vet att jag kommer att ha nytta av i framtiden och jag hade gärna stannat fyra månader till. Jag tycker verkligen att folk borde ta chansen och söka till Tekniksprånget!

Läs mer om Sandvik

6