SAAB – System och lösningar för försvar och säkerhet

Vi vill alla utvecklas och känna att vi bidrar. Oavsett om man knackar kod för en ubåt eller radar, projektleder en systemuppdatering av ett stridsflygplan eller skapar lösningar för cybersäkerhet bidrar alla på Saab till ett gemensamt mål. I en komplex oförutsägbar värld jobbar vi för att skapa lösningar som skyddar människor och samhällen.

Vi är olika människor som skapar en mängd olika produkter. Tillsammans blir vi innovativa. Välkommen att utforska din potential och hitta det du brinner för. För att vi ska kunna rekrytera riktigt duktiga medarbetare även i framtiden vill vi vara med och bidra till att fler personer får en bild av vilka spännande arbetsuppgifter en ingenjör kan ha.

Vi tror och hoppas att din tid hos oss skapar en tydlig och positiv bild av ingenjörsyrkets möjligheter och gör det lättare för dig att välja att läsa vidare till en högskoleutbildning inom teknik. Som praktikant hos oss kommer du att få kontakt med många olika yrkeskategorier och en förståelse för hur arbete ser ut i en världsomspännande organisation. Exakta arbetsuppgifter kommer att definieras närmare baserat på avdelning, din bakgrund och dina intressen matchat med våra behov. Under praktiken kommer du att få chansen att utvecklas både personligen och i din arbetsroll och skapa värdefulla kontakter till ditt nätverk. Du kommer att få ta eget ansvar och dessutom kommer du att få en unik inblick i vår spännande verksamhet. Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och initiativtagande. Framförallt söker vi dig som är intresserad av att jobba i teknikens absoluta framkant. Ta chansen att hjälpa oss att skapa lösningar som skyddar människor och samhällen!

”Vissa av praktikplatserna innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. I de fallen krävs att du genomför och godkänns i prövning gjord av myndighet.”