Holmen – Svensk skogsindustrikoncern med verksamhet i många länder

Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi finns runt omkring dig varje dag, vare sig du tänker på det eller inte. När du går på ett trägolv, läser en bok eller tidning, lutar dig mot ett träräcke eller öppnar en kartongförpackning. Vi är en del av din vardag, och din framtid. Tillsammans med kunder och medarbetare fortsätter vi att utvecklas.

Holmen Paper är en av världens ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper till magasin, böcker och reklam. Vi erbjuder innovativa, hållbara och resurseffektiva produkter som baseras på färsk fiber från omsorgsfullt brukade svenska skogar. Via våra två svenska pappersbruk i Hallsta och Braviken samt våra sju europeiska säljbolag erbjuder vi innovativa lösningar till kunder över hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Norrköping och idag är vi fler än 850 medarbetare som producerar drygt 1,1 miljoner ton papper varje år.

Vi vill vara med och påverka Sveriges utveckling framåt och tycker att Tekniksprånget är ett initiativ i rätt riktning. Behovet av duktiga ingenjörer är stort och vi vill genom Tekniksprånget visa upp vilka möjligheter det finns inom branschen. Du som söker praktikplats hos oss inom Holmen gillar hållbar och långsiktig utveckling. Vi förädlar förnybar energi och den fantastiska skogen med alla dess framtidsmöjligheter. Du är säkert nyfiken på vad man inom industrin kan göra med träfiber och du gillar ett högt tempo i en internationell miljö med en produktion som rullar på dygnet runt, året runt!

Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Välkommen med din ansökan!