Swedavia, Holmen och Swerea Mefos tar emot praktikanter i höst

Nu hälsar vi tre nya företag välkomna till tekniksprånget!

Swedavia som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige, tar emot praktikanter i Stockholm, Umeå, Göteborg och Östersund.

Swerea Mefos är ett forskningsinstitut med lång erfarenhet av forskning i extrema miljöer och tar emot praktikanter i Luleå.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. De har platser i Norrköping och Örnsköldsvik.