Utvecklar effektiva och attraktiva flygplatser för alla

Swedavia äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige och bolaget är helägt av svenska staten. Affären bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Kundfokus, hållbar utveckling och säkerhet är utgångspunkten för allt vi gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2013 hade Swedavia en omsättning på 5,2 miljarder kronor och cirka 2 400 medarbetare. Totalt reste 33,5 miljoner passagerare via våra flygplatser 2013.

Hållbar utveckling och säkerhet är i hjärtat av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att skapa intresse för dessa ämnen och att alla vet vad man kan jobba med som ingenjör. Vi erbjuder jobb inom en rad olika områden och tjänster, t ex projektledning, inköp, miljö, infrastruktur, IT, energi, säkerhet, entreprenad, fastighet, flygplatsutformning. Genom Tekniksprånget vill vi visa mångsidigheten av vad ingenjörsyrket kan innebära. Vi vill också få en chans att lära känna dig som är ung och vara en del i din utveckling.

Swedavia Fordon

Swedavia fordon är en central avdelning för Swedavias alla fordon och verkstäder. Swedavia Fordon hyr ut fordon till alla tio flygplatser från Kiruna i norr och Ronneby i söder. Som praktikant kommer du att få möjlighet att arbeta med projekt tillsammans med Swedavia Fordon inom området maskinuthyrning och fordonsverkstad. Projekten kommer att stötta vårt utvecklingsarbete med att förankra och skapa en maskinuthyrning och verkstad i världsklass.

Projektarbetet innebär att arbeta i projektform med att identifiera, kartlägga och implementera rutiner, processer och aktiviteter kopplat till maskinuthyrning och verkstadsprocess tillsammans med medarbetare inom Swedavia Fordon. Du kommer att få lära dig hur viktigt det är med fordon på våra flygplatser.

 Swedavia Energi AB

Ständigt efter att minska sin miljöpåverkan och sin energianvändning och genom Swedavia Energi AB får dessa frågor stort fokus i den dagliga verksamheten. Swedavia Energi AB levererar energi och energitjänster till interna och externa kunder på Swedavias Flygplatser. Vi är flygplatsens leverantör av tillgänglighet, kapacitet och utveckling inom energiområdet – ökad lönsamhet, minskad energianvändning och minskad miljöpåverkan. Vi ansvarar för energiförsörjning i form av el, värme och kyla samt erbjuder energitjänster till flygplatsens aktörer. Vi ser till att lokaler har bra inomhusklimat och vi ansvarar även  för drift och underhåll av all belysning förutom banljus. Vi är drivande i utformningen och realiseringen av långsiktigt strategiska och kapacitetsmässiga planer för flygplatsernas energiförsörjning genom Koncernfunktionen Teknik Energi.

Som praktikant får du möjlighet att följa alla våra olika funktioner i deras dagliga arbete. Från eltekniker som gör stationskontroll via systemingenjören som läser av elmätare till affärsutvecklaren på ett kundmöte. Du kommer även att få ett eget uppdrag att utföra och redovisa.

Swedavia