Unikt sammarbete mellan Chalmers och KTH

Idag startar ett unikt samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Chalmers. Inom projektet Tekniksprånget kommer de två lärosätena nu att starta en
handledarutbildning som innebär en komprimerad ledarskapsutbildning för handledarna inom Tekniksprånget. Kursen är en tredagarsutbildning som ska öka handledarnas förmåga att leda och utveckla Tekniksprångets praktikanter, men också utveckla handledarnas personliga egenskaper.

Läs mer i pressreleasen här: Tekniksprånget pressrelease 2013-10-01 Unikt Sammarbete mellan Chalmers och KTH