Tekniksprånget – nu också i Sveriges kommuner och landsting

SKL och Pacta har nyligen tecknat kollektivavtal för att underlätta för arbetsgivare inom offentlig sektor att ta emot praktikanter inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Det öppnar upp Tekniksprånget för arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Enligt Universums studentundersökning Företagsbarometern från 2013 blir kommuner och landsting allt mer attraktiva som arbetsplatser för nyutexaminerade ingenjörer.

– Det här är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om avtalet och dess konsekvenser här: Pressrelease från IVA 2013-10-04 – Tekniksprånget, nu också i Sveriges Kommunier och Landsting