Com Hem – Vill du släppa loss kraften?

Com Hem levererar bredband, tv och telefoni till svenska hushåll och småföretag. Ungefär 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi avser att fortsätta investera i vår infrastruktur och i våra tjänster så att vi kan göra största möjliga nytta för hushåll, småföretag och samhället i stort. Vår ambition är att vara en positiv kraft för att utveckla och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

Våra gemensamma värderingar, Personlig, Pålitlig och På, lägger värdegrunden för vår företagskultur och vår strävan efter att uppnå Sveriges nöjdaste under. Com Hem grundades 1983, vi har cirka 1 100 anställda och vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Sedan 2014 är vi noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag.

Är du intresserad av nätverk och bakomliggande teknik?
Vi skulle vilja erbjuda dig som är intresserad av teknik en möjlighet att få hänga med bakom kulisserna hos en av Sverige största leverantör av öppna nät som vi även kallar bredbandsnät. Dessa nät är så mycket mer än bara bredband, de är nämligen fyllda av tv, telefoni, larm, välfärds- och fastighetstjänster samt hemfunktioner.

Vill du få en djupare förståelse av teknik så är det här perfekt för dig. Vi lär dig grundläggande nätverksteknik och hur du skall bemöta kunder och tjänsteleverantörer.

Se en film om Com Hem här. 

Välkommen med din ansökan!