RUAG Space – Där rymden är en del av vardagen

Rymden är en del av vår vardag på RUAG Space och våra produkter sitter på raketer och satelliter som skickas ut i rymden. På RUAG Space utvecklar och tillverkar vi högkvalificerad utrustning, datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. De rymdraketer och satelliter som skjuts upp möjliggör t.ex att vi här på jorden kan se på tv, prata i mobiltelefon och få väderprognoser.

RUAG Space är ett schweiziskt bolag med kontor i Linköping, Göteborg och på ett flertal orter i Schweiz och Österrike. I Sverige finns drygt 450 anställda, cirka 350 i Göteborg samt 100 i Linköping och en stor del av de som arbetar på RUAG Space är också ingenjörer. Som ingenjör på RUAG Space arbetar man dagligen med att utveckla och förbättra till exempel datorer som styr raketer, antenner som skickar data till jorden eller separationssystem som separerar satelliten från raketen. Via satelliterna i rymden får vi TV, telefoni, bredband, säkrare väderrapporter, övervakning och fotografering av jorden och navigering på land, hav och i luften. Utforskning av rymden är ett annat område där satelliterna spelar en viktig roll.

RUAG Space fortsätter att växa och det krävs långsiktiga investeringar för att säkra den framtida tillgången på ingenjörer till vårt företag. Motiverade, teknikintresserade och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång och därför vill vi genom Tekniksprånget knyta tidiga kontakter med morgondagens ingenjörer. Sen vill vi också visa ungdomar hur häftigt det är att arbeta med rymden som omvärld av de produkter vi utvecklar och tillverkar- för det är ju något visst med rymden!

RUAG Space