Jernhusen – Ett fastighetsbolag i transportbranschen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, kommersiella fastigheter, underhållsdepåer och gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor.

Vi arbetar med infrastrukturprojekt som kommer att förändra våra städer och tillvarata utvecklingsmöjligheter i våra stationsområden. En levande stadsdel kring stationen med bostäder, arbetsplatser och olika slags service skapar goda möjligheter för att öka det kollektiva resandet genom att fler får nära till stationen och bidra till regional tillväxt genom att underlätta pendling. Jernhusen är en av många aktörer som tillsammans kommer att sätta ett stort avtryck på samhällsutvecklingen. Om du tycker att det låter spännande ska du absolut söka dig till oss.

Tekniksprånget ger oss på Jernhusen en chans att visa våra framtida medarbetare vad vi kan erbjuda. I vårt företag jobbar vi med socialt ansvar inom flera områden t ex måste vi se till att våra stationsområden är trygga och säkra för våra resenärer och besökare. Vi står även inför stora miljöutmaningar eftersom vi verkar inom både fastighets- och transportbranschen. Och vi sätter målet högt. Alla våra fastigheter ska ha en hög miljöprestanda och vi ska bidra till att fler väljer järnvägen för transporter. För att nå dessa mål behöver vi duktiga och ambitiösa medarbetare. En av dem kanske är du? Vi vill gärna lära känna dig innan högskolan och hoppas att du ser Jernhusen som en intressant arbetsplats.

Genom att delta i Tekniksprånget hos Jernhusen kommer du bland annat att delta i vårt arbete med att utveckla Jernhusens projektstöd. Vi arbetar mycket i projektform och just nu utvecklas projektstödet i flera olika delar. Du kommer även att få delta i olika delar av våra olika stadsutvecklingsprojekt som på sikt kommer att förändra stadsbilden i flera av våra största städer. Arbetet kan också innebära kontroll ute på plats och på ritningar samt sammanställning av rapporter och framtagande av material.

Här kan du läsa mer om Jernhusen (https://www.jernhusen.se/startsida/)