Gävle Energi – Skapar positiv energi för en hel region

Gävle Energi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom…

Mycronic – möjliggör elektronikens framtid

Mycronic AB  är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com. Mycronic är ett svenskt börsnoterat bolag och har över 1050 medarbetare med dotterbolag…

Med snickarbyxorna på mötte Victoria bygget på NCC

Victoria gjorde sin praktik genom Tekniksprånget på NCC i Skåne. Under fyra månader lärde hon sig inte bara om arbetet som ingenjör men även om hur arbetslivet fungerar, om det sociala och om alla fantastiska kollegor. Berätta om din praktik Från skolbänken flyttade jag mig till NCC:s byggarbetsplats på de skånska vidderna. Efter en introduktionsvecka…

Tekniksprånget – nu också i Sveriges kommuner och landsting

SKL och Pacta har nyligen tecknat kollektivavtal för att underlätta för arbetsgivare inom offentlig sektor att ta emot praktikanter inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Det öppnar upp Tekniksprånget för arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Enligt Universums studentundersökning Företagsbarometern från 2013 blir kommuner och landsting allt mer attraktiva som arbetsplatser för nyutexaminerade ingenjörer. – Det…

EON – är med och utvecklar det nya framväxande energilandskapet

E.ON i Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen. I Sverige produceras och levereras energi till marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Vi gör det med ambitionen att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Energi ska göra nytta …för hushållen, industrin, transportsektorn,…

Unikt sammarbete mellan Chalmers och KTH

Idag startar ett unikt samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Chalmers. Inom projektet Tekniksprånget kommer de två lärosätena nu att starta en handledarutbildning som innebär en komprimerad ledarskapsutbildning för handledarna inom Tekniksprånget. Kursen är en tredagarsutbildning som ska öka handledarnas förmåga att leda och utveckla Tekniksprångets praktikanter, men också utveckla handledarnas personliga egenskaper. Läs…