Tekniksprånget + Växjö Kommun = Sant

Nu kan Tekniksprångets aspirerande praktikanter äntligen välja en kommun som praktikplats. Växjö Kommun är först med att gå med i Tekniksprånget och vi välkomnar dem med öppna armar! Vi har tidigare påpekat att Sveriges Kommuner blir allt mer populära som arbetsplats för unga ingenjörer. Så passa på att sök praktikplats på framtidens arbetsplatser. Nu är…

Veolia – Världsledande inom optimerad resurshantering

Veolia är en världsledande leverantör inom resursoptimering, som utformar och tillhandahåller lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi erbjuder hög kompetens inom energi, vatten, återvinning och underhåll, och hjälper våra kunder inom industri och offentlig sektor att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser, för att främja övergången till…

Gävle Energi – Skapar positiv energi för en hel region

Gävle Energi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom…

Mycronic – möjliggör elektronikens framtid

Mycronic AB  är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com. Mycronic är ett svenskt börsnoterat bolag och har över 1050 medarbetare med dotterbolag…

Växjö kommun – En kommun som växer så det knakar

Växjö kommun är en expansiv kommun med en befolkningsökning på ca 1000 invånare per år och siktar mot att vara 100 000 invånare år 2030. Växjö är Sveriges fjärde starkaste tillväxtregion och att vi blivit utnämnda till Europas grönaste stad är ett bevis på vårt starka engagemang vad gäller miljöfrågor. Tekniska förvaltningen är en del…

Med snickarbyxorna på mötte Victoria bygget på NCC

Victoria gjorde sin praktik genom Tekniksprånget på NCC i Skåne. Under fyra månader lärde hon sig inte bara om arbetet som ingenjör men även om hur arbetslivet fungerar, om det sociala och om alla fantastiska kollegor. Berätta om din praktik Från skolbänken flyttade jag mig till NCC:s byggarbetsplats på de skånska vidderna. Efter en introduktionsvecka…

Tekniksprånget – nu också i Sveriges kommuner och landsting

SKL och Pacta har nyligen tecknat kollektivavtal för att underlätta för arbetsgivare inom offentlig sektor att ta emot praktikanter inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Det öppnar upp Tekniksprånget för arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Enligt Universums studentundersökning Företagsbarometern från 2013 blir kommuner och landsting allt mer attraktiva som arbetsplatser för nyutexaminerade ingenjörer. – Det…

EON – är med och utvecklar det nya framväxande energilandskapet

E.ON i Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen. I Sverige produceras och levereras energi till marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Vi gör det med ambitionen att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Energi ska göra nytta …för hushållen, industrin, transportsektorn,…

Unikt sammarbete mellan Chalmers och KTH

Idag startar ett unikt samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Chalmers. Inom projektet Tekniksprånget kommer de två lärosätena nu att starta en handledarutbildning som innebär en komprimerad ledarskapsutbildning för handledarna inom Tekniksprånget. Kursen är en tredagarsutbildning som ska öka handledarnas förmåga att leda och utveckla Tekniksprångets praktikanter, men också utveckla handledarnas personliga egenskaper. Läs…