Gnotec – En ledande tillverkare av metallkomponenter till tillverknings- och verkstadsindustrin

Gnotec är en ledande tillverkare av plåtkomponenter till krävande fordons- och industrikunder. Våra verksamheter i Sverige, Slovakien och Kina har mer än 600 anställda och erbjuder högautomatiserad teknik i automatpressning, motstånds- och smältsvetsning. Omsättningen uppgår till ca 1 mdkr. Vi arbetar efter devisen: Keep it simple! – Let Gnotec take care of your hard work.

Vi arbetar efter att varje produkt är unik och det kräver både kunskap och kompetens. Genom Tekniksprånget får vi chansen att visa upp för våra eventuella framtida kollegor hur vi jobbar och vilka kompetenser vi kommer behöva i framtiden. Vi arbetar med de senaste CAD/CAM och MPS-programmen – hela vägen från första 3D-modeller, via produktionsberedning och verktyg till färdig produkt. För att möta behovet av kompetens inför framtiden är det mycket viktigt för oss att matcha in unga i vårt företag redan nu. Hoppas att vi får visa dig hur vi arbetar och vilka spännande utmaningar vi ställs inför. 

Kinnared – Produktionsteknik

Arbetsuppgiften kommer vara av produktionsteknisk karaktär, i nuläget har inget specifikt projekt identifierats utan kommer göras i samråd med, och baserat på, praktikantens kunskap och tidigare erfarenheter. Du som praktikant kommer att medverka i rationaliseringsprojekt där målet är att öka produktiviteten (effektivisera) inom ett produktionsområde genom att exv. förbättra produktionsmetoder, automatisera och/eller förbättra materialflöden. Uppdraget innehåller analys/utredning, framtagning lösningsförslag, verifiera förslag samt genomförande/implementering. Efter implementering ska effekten analyseras och utvärderas. Uppdraget kan även innehålla specifika arbetsuppgifter i syfte att supporta vår kvalitetsavdelning samt vara delaktig i generellt förbättringsarbete som stöd till våra förbättringsgrupper.

Kinnared – Projektteknik inom Automation och El

Arbetsuppgiften kommer vara inom området för projekt/underhållsteknik och rikta sig mot automation och el, i nuläget har inget specifikt projekt identifierats utan kommer göras i samråd med, och baserat på, praktikantens kunskap och tidigare erfarenheter. Du som praktikant kommer att arbeta med projekt inom elkonstruktion, programmering, ständiga förbättringar, optimering av befintliga el- och styrsystem, underhåll och felsökning.

Praktikanten/praktikanterna kommer handledas av teknisk chef/-tekniker på företaget. Vi ser gärna att personer som söker hit är tekniskt intresserad och har en vilja och ett driv att lära sig vad en produktionstekniker/projekttekniker gör och hur man i den rollen angriper problem och möjligheter. Som person ska du vara ambitiös samt med stöd från övriga organisationen kan och vågar ta egna initiativ.

Välkommen att söka till Gnotecs praktikplats!