NAI Svefa – Hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare

Vår affärsidé är att omsätta kunskapen till lönsamma och hållbara lösningar. Vi är en fastighetskonsult som inte nöjer sig med att lösa uppgiften, utan som ständigt strävar efter att vara värdeskapande över tid.

Hos Svefa kommer du ges möjlighet att få inblick i våra olika affärsområden och lära i projekt och uppdrag. Din roll kommer att variera beroende på uppdrag och vår förhoppning är att du ska ges möjlighet till både lärande och konkret bidrag inom bl.a.

  • Marknadsanalys
  • Fastighetsvärdering
  • Projektadministration
  • Fastighetsutveckling
  • Värdering av skog & lantbruk
  • Transaktionsrådgivning
  • Strategisk ledning
  • Corporate Solutions
  • Förvaltningsrådgivning

Du som söker till Svefa ska ha ett genuint intresse för fastigheter och samhällsbyggnad. Analytiskt lagd, familjär med Excel och goda kunskaper i skriftlig framställning av det svenska språket.

Majoriteten av våra medarbetare har en civilingenjörsexamen i Lantmäteri eller motsvarande examensnivå inom någon närliggande ingenjörsutbildning med fördjupning inom fastighetsekonomi eller fastighetsrätt. Merparten har sin examen från LTH eller KTH.

Välkommen att söka till Svefas praktikplatser!

www.svefa.se