Swedavia – Vi är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser!

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Affären bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Kundfokus, hållbar utveckling och säkerhet är utgångspunkten för allt vi gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2017 hade Swedavia en nettoomsättning på 5 745 MSEK och cirka 3 000 medarbetare. Totalt reste 41,9 miljoner passagerare via våra flygplatser under 2017.

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell­ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg­bolag konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.

Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Verksamheten drivs affärsmässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär. För oss är det viktigt att skapa intresse för dessa områden och att kännedomen om vad en ingenjör kan jobba med på Swedavia är hög. Vi erbjuder jobb inom en rad olika områden och tjänster, till exempel bygg och installation, akustik, miljö, infrastruktur, IT, energi, fordon, mark och beläggning, projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, fastighet, inköp, Air Traffic Management, flygplatsplanering med mera.

Som tekniksprångare på Swedavia får du därför möjligheten att ta del av många olika yrkesområden på ett och samma företag. Du får se hur en flygplatsverksamhet fungerar samtidigt som du utmanas i dina varierande arbetsuppgifter. Genom Tekniksprånget vill vi visa mångsidigheten av vad ingenjörsyrket kan innebära. Vi vill också få en chans att lära känna dig och vara en del i din utveckling. Då vi även värnar om att hålla kontakten med våra tekniksprångetalumner arbetar vi aktivt med att bibehålla relationen även efter praktikens slut.

”Att gå tekniksprånget på Swedavia överträffade verkligen mina förväntningar! Förutom att ta få del av en flygplatsverksamhet inifrån har jag fått en förståelse för vad ingenjörsyrket faktiskt kan innebära. Erfarenheterna, kontakterna och det allt lärde mig under min praktik på Swedavia är något jag kommer ha stor nytta av i framtiden!” Kajsa Lindquist beskriver sin tid som tekniksprångare på Swedavia under hösten 2016.

”Genom min praktik på Swedavia och Stockholm Arlanda Airport har jag inte bara fått se ingenjörsyrket inifrån utan även fått sett en flygplatsverksamhet inifrån. Det sker så mycket mer än jag kunnat föreställa mig, riktigt häftigt att ta del av!” Säger Isabella Bergvik som gjorde praktik på Swedavia Fordon våren 2015.

Följ gärna våra fantastiska praktikanter från Tekniksprånget på Instagram! @swedavia_teknikspranget för att få en inblick i vardagen som tekniksprångare på Swedavia.

Våren 2019

Till våren 2019 söker vi fyra praktikanter med placering på Stockholm Arlanda Airport och inom Swedavia Fordon, Swedavia Konsult och Swedavia IT. Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad, tar egna initiativ och som har en nyfikenhet och ett intresse för hållbar utveckling. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär och på våra flygplatser möter vi personer från hela världen. Vi ser att olikheter och mångfald berikar oss och att det en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. Tillsammans med dig vill vi påverka till en positiv utveckling i samhället!

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html

Här kommer en beskrivning av de olika praktikplatser vi erbjuder, vänligen ange i din ansökan vilken avdelning du är intresserad av och berätta vad som lockar dig till att söka till just den praktikplatsen. Vi ser fram emot din ansökan!

Swedavia IT – Infrastructure Services & Platforms

IT Infrastructure Services & Platforms har det övergripande ansvaret för att drifta, förvalta och utveckla våra IT-tjänster med fokus på infrastrukturen. Det omfattar bland annat tjänsterna som IT Arbetsplatsen, IT Mobilitet samt IT Service Desk och de funktioner som ingår i dessa tjänster, exempelvis datorer, utskrifter, programvaror, mobiltelefoner och SharePoint. Utöver det är ett av våra huvudområden även ansvar för leveransen av tekniska plattformen som exempel fast- och trådlöst nät, telefoni och server- och applikationsdrift för att säker ställa tillgänglighet för de IT-tjänster som finns inom Swedavia. Allt detta hanteras av externa leverantörer (outsourcing) där vårt jobb är att bevaka och följa upp leveranser av dessa tjänster och servicenivåer samt bidra i framtagande av nya tjänster.

Som praktikant får du möjlighet att vara med i projekt och uppdrag vi bedriver inom alla tjänster, hjälpa till med budgetunderlag, hantera beställningar, testa nya tjänster som våra beställare vill ha. Det kommer finnas möjlighet att själv få ansvar för och driva mindre projekt. Vi ser att du deltar i vår verksamhet fullt ut och får ta del av alla de arbetsuppgifter vi gör. Detta för att din praktiktid ska bli så lärorik och varierande som möjlig.

Swedavia Fordon

Praktiken kommer att vara placerad på Swedavia Fordon som tillhör Koncern Teknik. Organisationen samordnar hanteringen av fordon och det innebär underhåll, teknikutveckling samt reoch nyinvesteringar inom Swedavia. De ansvarar även för att utveckla företagets bränslestrategi där övergången till fossilfria drivmedel ska prioriteras genom en standardiserad, tillgänglig och kostnadseffektiv bränsleplattform för flygplatserna.

 

Swedavia är ett företag som är verksam inom många branscher och teknikområden. Som praktikant kommer du att få en bred inblick i vår verksamhet och förståelse av teknik och infrastruktur generellt inom Swedavia. Praktikperioden kommer bestå av både egna uppdrag och delaktighet i projekt med syfte att se olika delar av vår verksamhet.

Swedavia IT – Konsult

Swedavia Konsult jobbar på uppdrag av våra flygplatser och koncernenheter med syfte att bidra till förvaltning och utveckling inom flygplatsspecifik teknik och projektledning. Vi är cirka 85 specialister och projektledare inom fokusområdena flygplatsutformning inom mark och terminal, akustik och buller, flygsäkerhetsbevisning, miljö, inflygnings- och banljus med flera. Kort och gott arbetar vi inom projekt och uppdrag där flygplatserna ska förändra något eller bygga nytt. Vår roll är att säkra projektledningen och/eller att bistå med specialistkunskap som flygplatserna själva inte har. Vår kompetens är i de flesta fall unik på marknaden så det förekommer också att vi arbetar åt externa kunder, det vill säga andra flygplatser. Vi är idag placerade på Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport, men besöker och jobbar med alla tio flygplatser.

Som praktikant hos Swedavia Konsult får du antingen arbeta tillsammans med några av våra specialister för att se och lära vilka utmaningar de står inför och hjälpa till i problemlösningen för att nå bästa resultatet. Eller så får du ingå som en biträdande projektledare alternativt koordinator där du lär dig och efter hand tar ansvar för att säkra leverans av projekt i rätt tid mot de mål som är uppsatta.