Hogia – Mjukvaruutveckling hos utpräglat entreprenörsföretag

Hogia-gruppen består av 27 bolag i fyra länder. Med programvaror och kompletta IT-lösningar som gemensam nämnare bedriver Hogia i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportlösningar. Vi utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi…

Handledaren – en nyckelfaktor för Sandvik

Helene Marsi sitter som spindeln i nätet på Sandvik med ansvar för deras praktikanter och handledare. Hon administrerar mellan 20-50 praktikanter på ett flertal orter och lika många handledare varje termin. För framgångsfaktorn är just det: Engagerade och drivna handledare. Hittills ser hon ser bara vinster med projektet. -Jag är övertygad om att det i…

Ingenjörsbristen engagerar Linköpingsregionen

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson brinner för frågor kring framtidens kompetensutmaningar. I november förra året var hon med och anordnade en industridag tillsammans med flera företag i regionen och i mitten av februari bjöd hon in till en lunch för att prata om ingenjörsbristen och Tekniksprånget. Ett 30-tal nyckelpersoner från näringsliv och kommuner samlades på Linköpings…

Ingenjörer utan gränser vill bidra till en bättre värld

För ett par veckor sen anordnades en alumnträff i Stockholm för tidigare praktikanter från Tekniksprånget. För att inspirera bjöd vi in Ingenjörer utan gränser som höll en mycket uppskattad föreläsning. Vi passade på att ställa några frågor till Gustav Isaksson som jobbar som projektsamordnare i organisationens KTH-grupp. Vad är Ingenjörer utan gränser? Ingenjörer utan gränser…

Så vill företagen locka fler tjejer till ingenjörsyrket

Idag är endast drygt två av tio yrkesverksamma civilingenjörer kvinnor. För företag som Google, Ericsson och IBM innebär det att de missar en stor del av befolkningen när de ska rekrytera. Dessutom saknas ofta de kvinnliga användarnas perspektiv i de grupper som utvecklar nya produkter. Många företag jobbar aktivt för ökad mångfald och ett av…

Tekniksprånget samlade nyckelpersoner från Östergötlands näringsliv och offentliga sektor

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson bjöd idag in till lunch på Linköpings slott för att prata om framtida kompetensutmaningar och hur regionens arbetsgivare kan bidra genom att delta i Tekniksprånget. ”Östergötland erbjuder civilingenjörsutbildningar av mycket god kvalitet och hundratals civilingenjörer tar examen här varje år, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Många av dem flyttar från länet efter…

Skolverket satsar på naturvetenskap och teknik

Naturvetenskap och teknik finns överallt och är avgörande för vår existens. Vi behöver kunskap inom de här områdena för att kunna göra allt från smarta val i vardagen till att klara av mänsklighetens största utmaningar. Utan den här kunskapen får vi dessutom svårt att ta till oss fakta i den flodvåg av information vi möter…

Introduce a Girl to Engineering Day den 20 februari 2014

IGE Day är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskunskap bland unga tjejer. Den 20 februari öppnar en hel rad företag runt om i Sverige, men också i många andra länder sina dörrar för unga tjejer som vill veta mer om ingenjörsyrket och vad det faktiskt innebär.…