Tekniksprånget samlade nyckelpersoner från Östergötlands näringsliv och offentliga sektor

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson bjöd idag in till lunch på Linköpings slott för att prata om framtida kompetensutmaningar och hur regionens arbetsgivare kan bidra genom att delta i Tekniksprånget. ”Östergötland erbjuder civilingenjörsutbildningar av mycket god kvalitet och hundratals civilingenjörer tar examen här varje år, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Många av dem flyttar från länet efter examen och det är viktigt att vi engagerar oss för att kunna tillgodose länets företag med kompetens i framtiden”. Läs hela pressmeddelandet från Länsstyrelsen Östergötland här.