Så vill företagen locka fler tjejer till ingenjörsyrket

Idag är endast drygt två av tio yrkesverksamma civilingenjörer kvinnor. För företag som Google, Ericsson och IBM innebär det att de missar en stor del av befolkningen när de ska rekrytera. Dessutom saknas ofta de kvinnliga användarnas perspektiv i de grupper som utvecklar nya produkter.

Många företag jobbar aktivt för ökad mångfald och ett av initiativen är IGE Day som hölls i förra veckan. Då öppnade tretton företag i Sverige sina dörrar och bjöd högstadie- och gymnasietjejer på möjligheten att prata med ingenjörer och testa på teknik genom olika aktiviteter. Läs mer här.