Handledaren – en nyckelfaktor för Sandvik

Helene Marsi sitter som spindeln i nätet på Sandvik med ansvar för deras praktikanter och handledare. Hon administrerar mellan 20-50 praktikanter på ett flertal orter och lika många handledare varje termin. För framgångsfaktorn är just det: Engagerade och drivna handledare. Hittills ser hon ser bara vinster med projektet.

-Jag är övertygad om att det i slutändan blir färre avhopp på ingenjörsutbildningarna tack vare Tekniksprånget, säger Helene Marsi, Project Manager Talent & Performance Management.

Sandvik är ett av de företag som varit med i Tekniksprånget från allra första början. Men man har lång erfarenhet av olika praktik- och traineeprogram sedan tidigare. Och där har man också insett att handledning är en av nyckelfaktorerna och oerhört viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt. Det är också där en av de största utmaningarna ligger: Att få hela företaget att inse vilken möjlighet det är att ta emot praktikanter. För det ska absolut inte kännas som ett ok.

-Det är viktigt att få våra handledarna att inse att de faktiskt fått tid istället för att det tar tid ifrån deras arbete, berättar Helene. När de summerar efteråt brukar de inse att det faktiskt inte var så jobbigt eller tog så mycket tid, utan att det tvärtom avlastade.

Och dit har Sandvik kommit. Nu ringer handledare självmant och vill ha en eller flera Tekniksprångare till sin avdelning/enhet. Att vara handledare är också ett utmärkt sätt att utveckla sina ledaregenskaper under fyra månader, menar Helene.

– Både före och efteråt ställer jag dem frågan: Vad har du lärt dig? Vilka egenskaper har förstärkts hos dig? Gå sen till din chef och ha en dialog. Det är en bra början för att kunna växa inom företaget och utvecklas. Vi erbjuder också våra handledare att gå en utbildning via Gävle högskola. De som har gått den har varit supernöjda. Och alla är eniga om att de blivit mycket bättre ledare efteråt.

Hennes konkreta tips till dem som funderar på att bli handledare är följande: En handledare ska vara en engagerad person som är nyfiken på både sig själv och sin praktikant. Man ska ha ett öppet sinne för att läsa av praktikanten och mötas längs vägen.

-Vi har också märkt att det inte fungerar så bra att jobba efter ett strikt upplägg utan det är bättre att skapa möjligheter att ändra och anpassa praktiken efter praktikantens styrkor.

Längden på praktikperioden, 4 månader, är perfekt menar Helene:

-Ungdomar som slutat gymnasiet vill resa men också skaffa sig arbetslivserfarenhet. På det här viset hinner de göra båda delarna, innan de börjar plugga.

Enligt Helene lägger inte handledarna ner så mycket tid på sina adepter per vecka.

-Det varierar naturligtvis, men jag skulle uppskatta max 1-2 timmar per vecka, då handledaren och Tekniksprångaren kommit in i sina roller. Jag bjuder också in handledarna till frukostar en gång per månad. Där de får information, tid för reflektion över sitt eget handledande samt dela erfarenheter och tipsa varandra om olika saker, säger Helene och poängterar vikten av att handledaren känner att det finns någon som kan hjälpa och avlasta om det krisar, att de har någon att checka av med.

En gång i månaden träffar hon såväl handledare som praktikanter för att stämma av hur det går och vad som händer och lyfta viktiga frågor. En sådan fråga kan vara: Vem bär ansvaret om jag inte trivs? Vem bär ansvaret för att jag inte har något att göra?

-Där är jag tydlig med att ni ansvara till hälften, andra hälften är handledarens ansvar. Det är viktigt att poängtera att vi behöver olika personligheter. Där arbetar vi mycket med självskattningstest, så att man blir medveten om vem man är och vad man passar till. Då kan vi också coacha dem.

För självklart är det inte alltid lätt. Att komma direkt från skolan och vara van vid att någon alltid säger till en vad man ska göra, till att ta egna initiativ är inte alltid helt enkelt. Och det gäller för handledarna att våga ta tuffa diskussioner ibland – som vikten av att komma i tid till exempel…

-Vi arbetar också med hur man marknadsför sig, och praktikanterna får lära sig att titta över sin CV och träna på att bli intervjuade. Vi stärker deras ryggsäck och fyller den med nödvändigheter för framtiden. På så vis är vi en del av deras personliga utveckling. Det är en mycket viktig del av vårt arbete och min drivkraft i att göra det här!

Både Helene och handledarna är noga med att dokumentera effekterna av praktikprogrammet.

-Jag är övertygad om att det i slutändan blir färre avhopp på ingenjörsutbildningarna, säger Helene. Vi inom Sandvik blir bättre på mångfald och inkludering och fortsätter vara en lärande organisation. Allt det här bidrar Tekniksprånget till!

Läs mer om Sandvik

5