Ingenjörsbristen engagerar Linköpingsregionen

Elisabeth NilssonÖstergötlands landshövding Elisabeth Nilsson brinner för frågor kring framtidens kompetensutmaningar. I november förra året var hon med och anordnade en industridag tillsammans med flera företag i regionen och i mitten av februari bjöd hon in till en lunch för att prata om ingenjörsbristen och Tekniksprånget. Ett 30-tal nyckelpersoner från näringsliv och kommuner samlades på Linköpings slott där Elisabeth inledde med att prata om behovet av ingenjörer i regionen.

Tekniksprångets syfte är att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges konkurrenskraft på sikt. Elisabeth poängterade också att projektet vänder sig till betydligt fler arbetsgivare än de inom industrin. Majoriteten av deltagarna var själva ingenjörer och Lennart Sindahl, direktör på Saab AB, fortsatte lunchen igenom att ge en personlig skildring av hur de jobbar med Tekniksprånget. För Saab AB är det bland annat ett bra sätt att visa upp sig som arbetsgivare och därmed göra starka rekryteringar i framtiden.

Åke Svensson, VD för Teknikföretagen, avslutade med att konstatera att det finns flera olika initiativ för att få ungdomar intresserade av teknikämnet och att alla behövs. Han tillade att det är viktigt att regionen gör en gemensam ansträngning för att lösa ingenjörsbristen och tackade Elisabeth för att hon lyfte fram frågan.

Foto: Göran Billeson