Tekniksprånget inspirerar unga till ingenjörsstudier.

I en undersökning som Tekniksprånget gjort genom telefonintervjuer med före detta praktikanter från hösten 2012 och våren 2013, kan vi idag påvisa att en överväldigande majoritet (75 %) av de som idag pluggar till ingenjör anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. Sammanlagt är det 82 % som uppger att de idag studerar till…

Gör något betydelsefullt – praktisera i din hemkommun genom Tekniksprånget

När du praktiserar på kommunen gör du något viktigt. Du är med och utvecklar samhället och bidrar till en bättre vardag för de som bor där. Ett stort antal kommuner kommer erbjuda praktikplatser genom Tekniksprånget i höst. Exempelvis kan du få möjlighet att jobba med vattenförsörjningen hos tekniska avdelningen i Gnosjö kommun, IT-system på service…

You can do IT – Spotify inspirerade tekniksprångare

IT är inte en specifik inriktning utan ett stort område med massor av spännande möjligheter! Så skulle den inspirationskväll som Spotify bjöd in till igår kunna sammanfattas. 70 ungdomar i åldrarna 17-21 hade samlats på det häftiga kontoret i Stockholm. Där fick de testa att programmera och lyssna på personliga karriärberättelser från Åsa Lidén, QA…

Flera nya spännande företag har gått med i Tekniksprånget!

Den 16 april öppnar Tekniksprångets ansökningsportal inför höstens praktikperiod och det kommer finnas flera nya spännande arbetsgivare att söka till. Siemens har blivit framröstat som Europas mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter och ger dig möjligheten att få jobba med spjutspetsteknik. Svensk Kärnbränslehantering tar hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska isoleras i minst…

Från praktik på NCC till Väg och vatten på LTH

Sveriges Ingenjörers medlemstidning rapporterar att Tekniksprånget hittills har lockat nästan 200 ungdomar till högre tekniska utbildningar. Bland dem finns fem personer som alla praktiserade på NCC i höstas och nu läser civilingenjörsprogrammet Väg och vatten på LTH. Läs hela artikeln här.

Förvaltningar • Fastighet: Arbete med stadens mark och fastigheter. Inblick i lokal försörjning, exploateringsprocesser, byggteknik och underhåll. • Lantmäteri: Ta fram kartor, geografisk data och analysera geografiska förhållanden. Vara med där mark ska mätas och hus ska byggas. • Miljö- och hälsoskydd: Följa med ut på livsmedelsinspektioner (restauranger), miljöinspektioner (strandskydd, företag, skolor mm) och alkohol-…

Praktikanternas insats har stor betydelse för företaget

Många unga tvekar att gå vidare till ingenjörsstudier men här är ett sätt för dem att pröva ett jobb inför kommande högskoleutbildningar. Det skriver Svenskt Näringsliv och kallar Tekniksprånget en stor framgång med tanke på söktrycket från ungdomarna. I artikeln har de intervjuat både praktikanter och ansvariga på Sandvik angående deras syn på projektet. Läs…

• Introduktion: Praktikanten fick genomgå en anpassad version av den introduktionsplan arbetsgivaren normalt har för nyanställda, men på en nivå som passar någon utan tidigare erfarenhet. Etablering på arbetsplatsen med mail, IT stöd, telefon och och så vidare. Följa med på utbildningar av olika slag. • Projektassistens: Låt praktikanten ingå i ett befintligt projekt inom organisationen och…

• Laboration: Provtagningar, produkttester och provning. Ta fram nya material, ta prover på pappersmassa i tillverkningsprocessen eller göra en vattenanalys och sedan sammanställa resultaten. Praktikanten har från start arbetat på den mättekniska avdelningen som en nyanställd vilket bl a innebär att hjälpa till vid olika typer av mätningar, både i labb och i fält. göra materialtester…

Allmänt Lära sig om webbutveckling. Undersöka företagets hemsida och ge förslag på tekniska, designmässiga och kommunikativa förbättringar. Kartlägga användarna av hemsidans behov. Implementera nya tekniska system och lösningar. Stötta fälttekniker, arbeta med kravställningar för IT-lösningar, skapa tjänstekatalog för IT. Installera operativsystem för molnteknologi på datorkluster. Programmering Utveckla hemsidor och bistå vid modellering och programmering. Få…