Tips till arbetsgivare som vill nå gymnasieungdomar

Vi på Tekniksprånget träffar regelbundet studie- och yrkesvägledare runt om i landet. Få personer har en bättre inblick i hur dagens gymnasieungdomar tänker om framtida yrkesval och vägen dit. Här berättar Helena och Wivi-Ann, studie- och yrkesvägledare på Rinmangymnasiet i Eskilstuna, om hur de jobbar och vilken syn de upplever att deras elever har på ingenjörsyrket.

På vilket sätt jobbar ni med tredjeårselever som ska göra sina fortsatta val?
Vi har en besöksdag på Mälardalens Högskola, besöker den årliga SACO-mässan i Älvsjö, informerar klasserna om eftergymnasiala studier och håller i individuella vägledningssamtal. Dessutom har vi en framtidsdag på skolan där vi får besök av olika utställare och informatörer, till exempel från högskolor, arbetsgivare, Komvux , Polisen, Försvaret, rekryteringsföretag och Tekniksprånget. Vi jobbar även med att presentera viktigt material och att hålla eleverna uppdaterade om bland annat ansökningstider. En viktig fråga är också att informera om nya behörighetsregler och andra förändringar hos högskolor och andra utbildningsanordnare.

Samarbetar er skola med högskolor och universitet?
Vi har samarbeten med Mälardalens Högskola, Linköpings Tekniska Högskola samt Örebro Universitet. Något år har vi även besökt KTH. Vi besöker årligen SACO-mässan med alla elever i årskurs tre. Vår skola tillhör Teknikcollege samt Vård- och Omsorgscollege.

Hur upplever ni att era elever ser på ingenjörsyrket och högre tekniska utbildningar?
Vi upplever att det är ett yrke och en utbildning med hög status. Det är också ett tydligt yrke eftersom att det är kopplat till en yrkesexamen. Informationssatsningarna som gjorts de senaste åren, exempelvis ingenjörsvägen.se och Felix stör en ingenjör, känner vi har tydliggjort vad ingenjörsyrket kan innehålla. Samtidigt ses ingenjörsutbildningarna generellt som tuffa och en del elever upplever civilingenjörsutbildningen som väldigt lång.

Vad skulle ni rekommendera arbetsgivare som vill nå ut till gymnasieungdomar?
Möt eleverna på deras arenor! I sociala medier, på bio och i TV-reklam. Erbjud sommarjobb och praktikplatser. Bjuda in matte-, fysik- och kemilärare till studiebesök för att främja samarbete mellan skola och arbetsliv.

På vilket sätt fick ni information om Tekniksprånget och hur informerar ni om projektet på er skola?
Vi blev uppringda och fick på så vis höra om projektet och sedan fick vi material skickat till vår skola. Vi har också fått information på en regional SYV-träff. Alla avgångsklasser på natur- och teknikprogrammen informeras om praktikprogrammet. Dessutom delar vi ut broschyren vid olika träffar.