Transport: Ansvara för transportplanering av kunders produkter.

Material: Skapa platser för nya artiklar, ta bort artiklar, kolla emballage, räkna antal artiklar och undersöka om artiklar används.

Effektiviseringar: Exempelvis uppdatera montageinstruktioner och utveckla produktionslinans layout eller kartlagt och mätt upp fabriksyta för att optimera interntransporter. Ta fram statistikunderlag för förbättringsarbete

• Kartläggning: Kartläggning av logistiska och materiella funktioner (truckar/pallband) inom en avdelning. Idag finns detta ej inlagt i affärssystemet för denna avdelningen men det har gjorts på en annan avdelning.  Praktikanten har alltså fått i uppgift att lära sig om hur det har gjorts på den andra avdelningen för att kunna genomföra detta på den avdelning som beställt uppgiften. En praktikant arbetade med redovisning av existerande data som grund för senare optimeringsarbete.