Allmänt

 • Lära sig om webbutveckling.
 • Undersöka företagets hemsida och ge förslag på tekniska, designmässiga och kommunikativa förbättringar.
 • Kartlägga användarna av hemsidans behov.
 • Implementera nya tekniska system och lösningar.
 • Stötta fälttekniker, arbeta med kravställningar för IT-lösningar, skapa tjänstekatalog för IT.
 • Installera operativsystem för molnteknologi på datorkluster.

Programmering

 • Utveckla hemsidor och bistå vid modellering och programmering.
 • Få utbildning i kodning, till exempel i kodspråken PHP och MySQL för att sedan kunna städa och refaktorisera i koden, och i slutändan kunna göra egna funktioner.

Utveckla applikationer

 • Utveckla mobilapplikation som visar lediga platser på företagets parkeing
 • Utveckla en mobilapplikation över svåra förkortningar på olika avdelningar att använda som introduktion och i arbetet med knowledge management.
 • Undersöka möjligheten att ta fram en applikation för anställda där de kan rapportera in sjukfrånvaro.

Testverksamhet

 • Mäta mobila nätverks kvalité, exempelvis arbetsplatsens egna testnätverk.
 • Sålla ut och analysera data från tester i nätverk utomlands.
 • Ladda styrenheter med ny mjukvara och sedan kalibrera, testa program och rapportera buggar.
 • Testa program utifrån olika användarprofiler.
 • Testa kravspecifikationer.

Research och analys

 • Göra en omvärldsanalys, ta fram data, felsökningar och driftstörning, systematisera material, jobba med metodutveckling eller kartläggningar. Exempelvis se över hur vården idag arbetar med E-hälsa.
 • Analysera larm från övervakningssystem eller enheter med fel i mjukvaran och sedan sammanställa resultatet.