Allmänt: Implementera nya system och lösningar, informera om nätstatus, stötta fälttekniker, arbeta med kravställningar för IT-lösningar, skapa tjänstekatalog för IT, installera operativsystem för molnteknologi på datorkluster.

• Programmera och koda: Utveckla hemsidor och bistå vid modellering och programmering. Utbildning i kodning, till exempel i kodspråken PHP och MySQL för att sedan kunna städa och refaktorisera i koden, och i slutändan kunna göra egna funktioner.

• Analys: Exempelvis analysera larm från övervakningssystem eller enheter med fel i mjukvaran och sedan sammanställa resultatet.

• Research: Omvärldsanalys, ta fram data, felsökningar och driftstörning, systematisera material, jobba med metodutveckling eller kartläggningar. Exempelvis se över hur vården idag arbetar med E-hälsa.

• Test:
– Mäta mobila nätverks kvalité, exempelvis arbetsplatsens egna 3G-testnätverk.
– Sålla ut och analyserat data från tester i 3G-nätverk utomlands.
– Ladda styrenheter med ny mjukvara och sedan kalibrera, testa program och rapportera buggar.
– Testa program utifrån olika användarprofiler.
– Testa kravspecifikationer.

• Utveckla applikationer:
– Utveckla en mobilapplikation över svåra förkortningar på olika avdelningar att använda som introduktion och i arbetet med knowledge management.
– Ta fram en mobilapplikation till ett ungdomslag i hockey för att registrera spelare med hjälp av NFC-taggar på hjälmarna.
– Undersöka möjligheten att ta fram en applikation för anställda där de kan rapportera in sjukfrånvaro.