• Laboration: Provtagningar, produkttester och provning. Ta fram nya material, ta prover på pappersmassa i tillverkningsprocessen eller göra en vattenanalys och sedan sammanställa resultaten. Praktikanten har från start arbetat på den mättekniska avdelningen som en nyanställd vilket bl a innebär att hjälpa till vid olika typer av mätningar, både i labb och i fält. göra materialtester i produktionsprocessen te x att ytfasthetstesta ett material. Testa olika vätskor i produktionsprocessen, Varje dag görs ett antal tester som ska analyseras för att säkerställa kvalitén på innehållet.

• Samla och strukturera data: Arbeta med data i större forskningsprojekt. Samla in data till rapporter och behandla resultat i databaser. Exempelvis arbeta med inventering och kartläggning av tungmetallen kadmium och den klimatfarliga gasen SF6.

• Analys: Analysera produktion, utveckling, marknadsföring, försäljning och användning av produkter utifrån diverse perspektiv exempelvis hållbarhet, säkerhet och eller ekonomi.

• Kvalitetskontroll: Följa hur en produkt utvecklas och optimeras. Se till tidigare insamlad data för produkten, granska avvikelserapporter för denna för att kunna dra slutsatser till hur produkten kan optimeras framåt. Kartlägga olika instrument och laborativa tillbehör (pipetter, vågar). Mata in dessa data i ett exceldokument och gruppera de olika produkterna i ämnesområden (genom att läsa på om hur de är relaterade till varandra).

• Innovationsprojekt: sitta med i generella fokusgrupper och exempelvis diskutera fram var arbetsgivaren behöver vara om fem år och vad det innebär i form av utveckling och förnyelse. Diskutera ”om vi idag inte skulle syssla med vår kärnverksamhet, vad skulle vi kunna göra då”?