Tekniksprånget inspirerar unga till ingenjörsstudier.

I en undersökning som Tekniksprånget gjort genom telefonintervjuer med före detta praktikanter från hösten 2012 och våren 2013, kan vi idag påvisa att en överväldigande majoritet (75 %) av de som idag pluggar till ingenjör anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. Sammanlagt är det 82 % som uppger att de idag studerar till ingenjör eller annan teknisk utbildning, alternativt planerar att söka en sådan utbildning. För oss handlar det framförallt om att tacka alla medverkande arbetsgivare som genom engagerande praktikprogram har kunnat inspirera Sveriges framtida ingenjörer.