• Miljöpåverkan: Utvärdera organisationens miljöpåverkan. Exempelvis en avdelnings carbon footprint, utsläpp från transporter eller hur de kan minska mängden avfall vid tillverkningen. Arbete gällande registrering och kategorisering av avfallsemballage. Göra en mindre utredning om arbetsgivarens interna miljöarbete och ge förslag på miljöförbättrande åtgärder. Systemframtagning av utsläppsmätning inom transportsektorn; samla in data och mäta utsläpp och energiförbrukning. •…

Ritningar: Bistå vid framställning av ritningar och göra beräkningar med hjälp av arkitekt. Beställa ritningar. Kartläggning: arbete med en komplett energikartläggning av fastigheter där följande ingått, en komplett kartläggning av mätare och avtal, utredning kring hur vidaredebiteringen kan optimeras samt kartläggning och förslag på optimering av abonnemang vilket resulterat i besparingspotential på 250 -300 000 tkr/år. Modellering:…

Hjälpa till att ta fram projektplan och stötta projektledare. Exempelvis bistå med research och analys i projekt inom energieffektivisering eller kartlägga biomedicinaktörer i Sverige. Bistå med matematiska beräkningar gällande investeringskalkyler av regionala infrastrukturprojekt. Hjälpa till i bygget av en ”upplevelsestation”, där personer kan komma och uppleva hur det är att sitta i en hytt under…

• Transport: Ansvara för transportplanering av kunders produkter. • Material: Skapa platser för nya artiklar, ta bort artiklar, kolla emballage, räkna antal artiklar och undersöka om artiklar används. • Effektiviseringar: Exempelvis uppdatera montageinstruktioner och utveckla produktionslinans layout eller kartlagt och mätt upp fabriksyta för att optimera interntransporter. Ta fram statistikunderlag för förbättringsarbete • Kartläggning: Kartläggning av logistiska och…

• CAD och 3D-modellering: Modifiera befintliga CAD-ritningar och göra nya vid behov. Göra 3D-animeringar eller modeller av ritningar, monteringsinstruktioner i animeringsprogram eller bygga 3D-prototyper av byggen. • Förbättring och effektivisering: Effektivisera tillverkningsprocesser, automatisera eller förbättra materialflöden, göra en uppföljning av kostnads- och effektivitetskalkyler över produktion. Ta fram lösningar för förbättrad borrspånsuppsugning i borrningsmaskiner. Undersöka möjligheter att ta fram/köpa…

Tekniksprångets ordförande inledningstalade i Göteborg

Idag startade Underhållsmässan i Göteborg och en av inledningstalarna var Tekniksprångets ordförande Jan-Eric Sundgren. Mässan fokuserar på underhållsfrågornas betydelse för långsiktig industriell lönsamhet och Jan-Eric pratade om Tekniksprånget och vikten av att näringslivet engagerar sig i skolan och visar upp morgondagens arbetsplatser. En annan av talarna var LKABs VD Lars-Eric Aaro. LKAB har praktikanter inom Tekniksprånget…

Fler kommuner visar upp sig för teknikintresserade ungdomar

Tekniksprånget ser ett ökat intresse från kommuner och landsting. I höstas tecknade SKL ett särskilt kollektivavtal för att underlätta för arbetsgivare att ta emot praktikanter. ”Det gäller att positionera sig på arbetsmarknaden när konkurrensen om arbetskraften hårdnar”, poängterade VD Håkan Sörman. ”Jag tyckte yrket var luddigt men nu har jag sett vad man kan göra”…

Permobil – Teknik i framkant med människans behov i centrum

Permobil är ett internationellt företag med världsledande produkter. Vi utvecklar, producerar och marknadsför elektriska rullstolar samt transport- och kommunikationslösningar för människor med olika funktionsnedsättningar. Hos oss på Permobil är människans behov alltid i centrum, tillsammans med teknik i framkant. Vi ser det som vår plikt att ge våra användare de bästa möjliga lösningarna för att…

Tips till arbetsgivare som vill nå gymnasieungdomar

Vi på Tekniksprånget träffar regelbundet studie- och yrkesvägledare runt om i landet. Få personer har en bättre inblick i hur dagens gymnasieungdomar tänker om framtida yrkesval och vägen dit. Här berättar Helena och Wivi-Ann, studie- och yrkesvägledare på Rinmangymnasiet i Eskilstuna, om hur de jobbar och vilken syn de upplever att deras elever har på…