Västra Götalandsregionen – Vi bidrar till ett gott liv för Västra Götalands invånare

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. Av våra 50 000 anställda arbetar cirka 90 procent i hälso- och sjukvården.

Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Detta betyder att vi har en många spännande yrkesområden som man kanske inte tänker på. Som praktikant hos oss kan du till exempel prova på yrken som hjälpmedelstekniker, IT-tekniker, miljötekniker, ljud- och ljustekniker, servicetekniker, laboratoriearbete och andra jobb inom teknik, kemi samt samhälls- och trafikplanering.

Genom Tekniksprånget vill vi visa vår verksamhet och vår bredd inom olika teknikyrken och naturvetenskapliga yrken. Vi vill också knyta nya kompetenser till oss och uppmuntra yngre ingenjörer/tekniker att arbeta hos oss. De kommande åren är vi i stort behov att rekrytera högskoleutbildade ingenjörer och naturvetare. Hälso- och sjukvårdens utveckling kräver att vi har utbildad och kunnig personal då området blir alltmer tekniskt avancerat

Som praktikant hos Västra Götalandsregionen får du möjlighet att prova på och få inblick i ingenjörsnära arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som har människan och samhället i fokus. Ett exempel på praktikplats kan vara service och underhåll av teknisk utrustning som finns på våra sjukhus. Ett annat exempel är praktikplats inom medicinsk fysik och teknik samt inom området biomedicin. Under din praktiktid kommer du få en engagerad handledare till din hjälp. Praktikplatser kommer finnas i Mölndal inom Ortopedteknik samt i Skövde på Västfastigheter inom området elteknik.

Ortopedteknik är Skandinaviens största enhet inom området, med uppgift att försörja patienter i Göteborgsregionen med ortopedtekniska hjälpmedel. Verksamheten har ca 65 anställda. Vår huvudenhet ligger i nya lokaler på Falkenbergsgatan 3 där även produktionen är förlagd men vi bemannar dagligen sjukhusen i Storgöteborg.

Vi arbetar tvärprofessionellt och ingår i flera teamverksamheter. I arbetet ingår bland annat att besöka patienter med olika behov av hjälpmedel inlägg, skor, ortoser, korsetter och proteser. Allt detta sker på huvudenheten men även på sjukhusen i stor Göteborg. I arbetet ingår även att delta i olika rehabiliteringsgrupper efter ett schema.

I din ansökan för praktikplats hos oss får du gärna berätta om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med i framtiden. På så sätt kan vi försöka matcha dig och praktikplats på bästa sätt.

Vi ser fram emot din ansökan!