Västra Götalandsregionen – Bidrar till ett gott liv för våra invånare

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. Av våra 50 000 anställda arbetar cirka 90 procent i hälso- och sjukvården.

Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Detta betyder att vi har en många spännande yrkesområden som man kanske inte tänker på. Som praktikant hos oss kan du till exempel prova på yrken som hjälpmedelstekniker, IT-tekniker, miljötekniker, ljud- och ljustekniker, servicetekniker, laboratoriearbete och andra jobb inom teknik, kemi samt samhälls- och trafikplanering.

Genom Tekniksprånget vill vi visa vår verksamhet och vår bredd inom olika teknikyrken och naturvetenskapliga yrken. Vi vill också knyta nya kompetenser till oss och uppmuntra yngre ingenjörer/tekniker att arbeta hos oss. De kommande åren är vi i stort behov att rekrytera högskoleutbildade ingenjörer och naturvetare. Hälso- och sjukvårdens utveckling kräver att vi har utbildad och kunnig personal då området blir alltmer tekniskt avancerat.