Nacka kommun – öppenhet och mångfald!

Nacka kommun gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Här bor ca 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vi är nu inne i ett skede där vi planerar för tunnelbanan, kraftigt ökar tillväxttakten och gör stora utbyggnader. Det förväntas bli dubbelt så många Nackabor på västra Sicklaön fram till år 2030. Samtidigt kommer nästan lika många flytta till övriga delar av Nacka.

Vi är en öppen, enkel och smart kommun som präglas av valfrihet, effektivt resursutnyttjande och dialog med medborgarna. Mångfald och öppenhet är viktiga ledstjärnor i kommunen där stadens puls möter hav och skog och där människor kan förverkliga sina drömmar. Vi ska vara bäst på att vara kommun och behöver de bästa medarbetarna för att tillsammans uppnå den ambitionen.

Vi är med i Tekniksprånget för att visa unga vår arbetsplats som är den största i kommunen. Här jobbar många med olika typer av yrken och möjligheterna är oändliga. Vi tycker också att unga människors perspektiv är viktiga i det vi gör och ser fram emot engagerade praktikanter! Många av våra chefer är också ingenjörer från början.

Som praktikant på Nacka kommun får du testa på varierande arbetsuppgifter och samtidigt jobba nära våra ingenjörer inom bland annat drift, trafik och bygg- och anläggning. Du får möjlighet att gå runt på flera olika enheter för att få en så bred bild som möjligt och därmed bilda dig en bra uppfattning av vad du tycker är roligast! Praktikplatsen ger dig en unik bild av allt en kommun gör och hur det fungerar inom området samtidigt som du kommer även få en inblick i den politiska processen.

En praktikplats med mer variation är svår att hitta!