Landstingsservice – Vi skapar förutsättningar för ett gott liv i länet

Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke. Vår samverkan med Uppsala universitet ger oss tidigt tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling. Vi är dessutom 11 000 medarbetare i 80 olika yrken

Praktiken kommer att vara på den del som heter Landstingsservice, vi ansvarar för fastighetsförvaltning och service inom landstinget.

Vi omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 640 000 kvadratmeter och har ca 250 medarbetare. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Vår uppgift är att hyra ut lokaler, bygga om, bygga nytt och sköta drift och underhåll av landstingets fastigheter i länet.

Vi är med i Tekniksprånget då vi vill göra dagens ungdomar medvetna om vilka fantastiska jobbmöjligheter det finns inom Landstinget i Uppsala län. Med de många medarbetarna och alla de yrkeskategorier som finns hos oss. Vi vill inspirera dig att läsa till högre tekniska studier och visa vilka möjligheter det kan ge inom Landstinget i Uppsala och hos oss på Landstingsservice.

Du kommer att få arbeta med frågor kring nybyggnation, daglig drift och underhåll av landstingets fastigheter i länet. Då en av våra största kunder är sjukhuset kommer du även att få insikt i frågor som värme- och sanitetsteknik, luft, ånga och kyla samt medicinska gaser. En annan viktig fråga är energihushållning och att vi arbetar med höga mål inom hållbarhet.

Om du tycker det låter spännande att arbeta i navet av ett samhälle med frågor kring fastigheter, teknik, energi och drift så kommer vi att visa dig vad en framtida karriär inom detta område kan innefatta.

Landstinget i Uppsala