Akademiska Hus bygger kunskapsmiljöer i hela landet

Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan.

Genom nyskapande teknik, innovativa idéer och långsiktighet bidrar vi till ett klokare Sverige. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Vårt mål är att minska mängden köpt energi med 50 procent fram till 2025, mätt från år 2000. Vi ser redan ut att lyckas. Vi har till och med 2012 redan minskat mängden med närmare 27 procent.

Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt. De närmsta åren planerar vi att tillsammans med lärosätena bygga kunskapsmiljöer för drygt 21 miljarder. För att vi ska kunna fortsätta växa är vi i ett stort behov av att säkra vår kompetensförsörjning inför framtiden. Genom Tekniksprånget får vi chansen att möta unga förmågor som kan bidra till vår verksamhet samtidigt som vi får vara med och bidra till deras utveckling.

Akademiska Hus