3M – Praktiska och innovativa lösningar

Under årens lopp har 3Ms innovationer förbättrat vardagen för hundratals miljoner människor över hela världen. Vi har gjort mörkerkörning enklare, byggnader säkrare och hemelektronik både lättare, mindre energikrävande och mindre skadlig för miljön. I över ett sekel har 3M försett världen med innovativa och ibland revolutionerande produkter. Flera av dem har blivit en naturlig del av vår vardag. Andra bidrar till ökad säkerhet och högre produktivitet inom tusentals verksamheter – från fordonsindustrin till sjukvården.

Några av våra varumärken är marknadsledande t.ex. Post-it®, Scotch®, Scotch-Brite™ och Speedglas™. Vi tillhandahåller produkter och tjänster genom fem affärsområden, Hälsovård, Konsument, Industri, Energi & Elektronik samt Skydd & Grafiska system.

En av de viktigaste källorna för nya idéer är våra kunder. Vi vill bidra med praktiska och uppfinningsrika lösningar som gör våra kunder framgångsrika. Ambitionen är, och har alltid varit, att bidra med produkter som gör vardagen enklare! Innovationerna är resultatet av hårt arbete, djup kunskap, lyhördhet och förmågan att kunna tänka lite krokigt.

Vuxna kallar det innovation. Barn kallar det fantasi.

Vi är fast beslutna att bidra aktivt till en hållbar utveckling genom miljöansvar, socialt ansvar och ekonomisk utveckling. För oss innebär hållbar utveckling att möta behoven i dagens samhälle och samtidigt respektera kommande generationers möjlighet att möta sina behov. Vi anser att vi är på god väg, men vi fortsätter kontinuerligt att sträva efter förbättringar genom att ta oss an utmaningar och möjligheter.

Tekniksprånget ger oss möjlighet att praktiskt engagera dagens ungdomar till att bli morgondagens ingenjörer.

När du praktiserar hos oss bör du ha ett genuint teknik- och innovationsintresse och en stark vilja att lära dig nya saker. Du tycker om att ha eget ansvar och ta egna initiativ. Noggrannhet är ett plus. Är du dessutom utåtriktad, och tycker om att samarbeta med andra kommer du att trivas hos oss. Det är en fördel om du har ett intresse för kemi.

Praktik i Västervik: Processteknikgruppen
På 3M i Västervik kommer du att jobba i teknikgruppen tillsammans med våra processingenjörer. Du kommer att jobba nära produktionen med processrelaterade uppgifter i vår tillverkning av slipskivor. Att övervaka processer och samla in och analysera mätdata tillhör våra dagliga arbetsuppgifter och gruppen arbetar aktivt med att bygga ut och förbättra dessa system. Du kan även komma att få möjligheten att planera och utföra experiment för att bistå i utredningar och processutveckling. Då arbetet innebär att du kommer jobba med olika grupper bör du vara självständig och initiativtagande samt ha ett stort teknikintresse.

Praktik i Västervik: Lab – Produktutveckling
På 3M i Västervik tillverkar vi slipskivor för industriellt bruk och du kommer att tillsammans med våra utvecklare delta i det inspirerande och roliga utvecklingsarbetet med provning av nya och förändrade produkter. Vår vardag innehåller arbete som materialkarakteriseringar, förberedelser och produktion av provskivor för interna eller externa provslipningar, analys av kvalitetsavvikelser, nätverkande genom kontakter och utbyte med leverantörer men också utbyte med en global utvecklingsgrupp och kontakter med högskolor och forskningsinstitut. Mycket av det vi gör handlar om ganska avancerad materialvetenskap och de produkter som vi utvecklar ligger högst eller bland de allra bästa i världen. Vi tror att du är nyfiken och tycker att det är roligt att både prova och att räkna.

Praktik i Sollentuna: Applikationslabb
Du kommer att få praktisera på vårt nordiska applikationslabb. Där testar våra labbtekniker olika befintliga produkter för att hitta nya sätt att använda t.ex. våra lim- och fästprodukter. Du kan t.ex. få vara med vid uppkapning och preparering av provsubstrat och även lättare provförberedning, tvättning, slipning, primning etc. Du kommer också att få hjälpa till med olika uppgifter i vårt nya nordiska Innovationscenter som är en utställning med fokus på våra innovationer och teknologiplattformar som visas upp.

När du praktiserar hos oss bör du ha ett genuint teknik- och innovationsintresse och en stark vilja att lära dig nya saker. Du tycker om att ha eget ansvar och ta egna initiativ. Noggrannhet är ett plus. Är du dessutom utåtriktad, och tycker om att samarbeta med andra kommer du att trivas hos oss. Det är en fördel om du har läst naturinriktning eller Teknik på gymnasiet och har ett intresse för kemi.

Praktik i Värnamo: Utvecklingsavdelningen, Application Engineering (AE)
AE är 3Ms tekniska supportgrupp. Vi bistår med teknisk information till många olika intressenter, både internt och externt till kunder. I utvecklingsprojekt ansvarar vi för t.ex. kunders nöjdhet om produkter, validering av produktens prestanda, bruksanvisningar, fälttester etc. Andra områden är applikations (kund) anpassningar där vi tillsammans med kunden tar fram lösningar för deras specifika behov. Vi är också delaktiga i tekniska produktutbildningar för både säljare och kunder samt klassisk telefon- och mailsupport. Vi kan erbjuda praktik inom teknisk dokumentation där du hjälper till med att ta fram underlag och produktion av bruksanvisningar och andra tekniska publikationer.

Praktik i Värnamo: Utvecklingsavdelningen, Test Lab.
På 3M i Värnamo har vi ett internt labb där vi framförallt testar egna produkter under utveckling. Vi utför både akustiska och mekaniska tester för att kontrollera prestanda och kvalité. Vi jobbar ständigt med att utveckla denna verksamhet. Din roll blir främst att hjälpa till med mätningar, samt att hjälpa till med att utvärdera och förbättra våra mätmetoder.

Praktik i Gagnef: Forsknings- och Utvecklingsavdelningen
Du kommer att få praktisera på vår Forsknings- och Utvecklingsavdelning i Gagnef där vi arbetar med att utveckla personlig skyddsutrustning för svetsare. I våra automatiskt nedbländande svetsglas används liknande teknik som i bildskärmar av typen LCD. Avdelningen har ett laboratorium där vi testar våra produkter, samt ett renrum med möjlighet att tillverka prototyper. Hos oss kommer du att få arbeta med testning av optiska, elektriska och mekaniska egenskaper samt tillverkning av prover för testning. Du kommer även att delta i arbetet med att testa och utvärdera nya tillverkningsmetoder.

Varmt välkommen med din ansökan!

Med 30 miljarder dollar i omsättning, sysselsätter 3M cirka 88,000 personer världen över och har verksamhet i mer än 70 länder. I Norden har 3M kontor i närheten av Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo samt FoU och tillverkning i Gagnef, Värnamo och Västervik. 3M i Norden sysselsätter 1100 personer och har cirka 390 M Euro i omsättning per år. Läs gärna mer på www.3M.se eller www.3M.com.