Swedavia och Kalmar Kommun satsar på framtidens ingenjörer

Swedavia är en arbetsgivare som redan nu tar emot praktikanter genom Tekniksprånget. Här får ungdomar testa på livet som ingenjör på en flygplats med allt vad de kan innebära. Läs mer om Swedavias satsning här. På Kalmar Kommun har man bestämt sig för att gå med i satsningen och ta emot praktikanter till hösten på stadsbyggnadskontoret. ”Genom att erbjuda en spännande praktik hoppas vi inspirera fler ungdomar till att söka ingenjörsutbildningar” menar Jan G Nilsson, stadsingenjör på samhällsbyggnadskontoret. Läs mer om Kalmar Kommuns satsning här.