Satsa på ingenjörsyrket om du vill ha jobb

Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen som presenterade i förra veckan råder det stor brist på arbetskraft inom teknikområdet. På listan över yrken som kräver eftergymnasial utbildning där det är störst brist på sökande, och därmed minst konkurrens om jobben, är hela 8 av de 20 högst rankade olika typer av ingenjörsyrken. Läs hela artikeln i…

Tekniksprånget i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Tekniksprånget in till två seminarium med fokus på kompetensfrågor och ungdomar: Praktik för unga – en brygga mellan studier och arbete? Ett seminarium om kompetensutmaningar för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Vilken roll kan praktik spela för ungdomar, för arbetsgivare och för samhället i stort? Läs mer om seminariet…

Debatt: Tekniksprånget kan ge fler ingenjörer

Om vi ska klara av framtidens kompetensutmaningar måste vi hjälpas åt, skriver Håkan Sörman, vd SKL, och Björn O. Nilsson, vd IVA, i en debattartikel i Dagens Samhälle. För att bygga moderna städer och infrastruktur kommer det behövas tusentals ingenjörer de närmaste åren men kunskapen om ingenjörsjobben inom kommuner och landsting är låg bland unga.…

DN skriver om ”tekniksprångaren” Sara Marklund på SSAB

På SSAB i Borlänge praktiserar just nu Sara Marklund. Innan praktiken startade visste hon inte exakt vad en ingenjör arbetar med och just att få en inblick i själva yrket tycker Sara har varit det viktigaste med praktiken. Dessutom har hon skaffat sig erfarenheter och kontakter som kan komma till stor nytta i hennes framtida…

Tekniksprånget avslutar våren i dur

Allt går inte i moll när handlar om skolan och ungas intresse för natur och matematik. Den 10:e juni samlade Tekniksprånget tretton initiativ som på olika sätt jobbar för att öka intresse och förståelse för matematik och naturämnen hos unga. Under en fullspäckad timme fick varje initiativ presentera sin verksamhet för att sedan ta chansen och…

Möt hjältarna som gör skillnad!

Allt är inte bara dystert i skolvärlden! Idag finns det en mängd initiativ för att främja ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Nu på tisdag den 10 juni kl 16.00-17.30 samlas de som går från ord till handling och visar smakprov på vad de gör och hur de jobbar. Kodcentrum – barn lär sig programmera…

Kvintett tog tekniksprånget till Lund

Fem förhoppningsfulla ungdomar deltog hösten 2012 i premiäromgången av Tekniksprånget. Kvintetten praktiserade på byggföretaget NCC och alla pluggar nu till ingenjör på väg- och vatten på Lunds Tekniska högskola. Att den fyra månader långa praktiken spelade en viktig roll för det framtida yrkesvalet är de eniga om. -Praktiken är väldigt användbar för det jag gör…