Tekniksprånget avslutar våren i dur

Allt går inte i moll när handlar om skolan och ungas intresse för natur och matematik. Den 10:e juni samlade Tekniksprånget tretton initiativ som på olika sätt jobbar för att öka intresse och förståelse för matematik och naturämnen hos unga. Under en fullspäckad timme fick varje initiativ presentera sin verksamhet för att sedan ta chansen och utveckla resonemangen på den efterföljande minimässan.

Medverkande på seminariet var även Tomas Tobé (M) ordförande i Riksdagens utbildningsutskott och Ibrahim Baylan (S) skolpolitisk talesperson, vilka båda fick delge sina visioner för hur de ska kunna stötta medverkande samt liknande initiativ.

Sommarmingel Sebastian och Farhiya Sommarmingel Tomas Tobé och Ibrahim Baylan