DN skriver om ”tekniksprångaren” Sara Marklund på SSAB

På SSAB i Borlänge praktiserar just nu Sara Marklund. Innan praktiken startade visste hon inte exakt vad en ingenjör arbetar med och just att få en inblick i själva yrket tycker Sara har varit det viktigaste med praktiken. Dessutom har hon skaffat sig erfarenheter och kontakter som kan komma till stor nytta i hennes framtida karriär. Läs hela artikeln från DN här.