Tekniksprånget i Almedalen

Kungsan2Under Almedalsveckan i Visby bjuder Tekniksprånget in till två seminarium med fokus på kompetensfrågor och ungdomar:

Praktik för unga – en brygga mellan studier och arbete?
Ett seminarium om kompetensutmaningar för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Vilken roll kan praktik spela för ungdomar, för arbetsgivare och för samhället i stort? Läs mer om seminariet här.
Måndag 30 juni kl 11.00-12.00.

Fler ungdomar på jobbet – vad kan vi lära av statliga arbetsgivare?
Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens kommer att försvåras ytterligare om inte utbildning, matchning och förmedling förbättras. Hur kan myndigheter och statliga bolag vara en del av lösningen? Läs mer om seminariet här.
Onsdag 2 juli kl 14.00-15.00. I samarbete med Swedavia.

Varmt välkomna!