Tekniksprånget i Almedalen: Praktikplatser skapar intresse och engagemang

Vid ett fullsatt seminarium i Almedalen konstaterade Håkan Sörman, vd SKL, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer, Torborg Chetkovich, vd Swedavia, Jan-Eric Sundgren, ordförande i Tekniksprångets styrgrupp och senior rådgivare hos Volvo Group samt Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland att Tekniksprånget som initiativ behövs för att bland annat överbrygga glappet mellan utbildning och övriga samhället.

Håkan Sörman, Torborg Chetkovich och Ann-Sofie Lodin bekräftade också att Tekniksprånget är som klipp och skuret för den offentliga sektorn då de har ett stort behov av ingenjörer, kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter och är ganska okända som arbetsgivare bland ungdomar.

Om man beaktar den privata sektorn så är det lätt, även för mindre företag att ta emot praktikanter via Tekniksprånget då mycket av förarbetet redan är gjort med exempel på arbetsuppgifter, avtal och annat handledarstöd, menade Elisabeth Thand Ringqvist.

Slutligen konstaterade Jan-Eric Sundgren att – Tekniksprånget definitivt inte handlar om terapiverksamhet. Naturligtvis kommer inte Tekniksprånget att lösa alla problem på arbetsmarknaden, men vi kan bidra. Tekniksprånget är redan ett långsiktigt nationellt initiativ. Men vi ser gärna att det blir en permanent nationell plattform, menade Jan-Eric Sundgren.

1 22