Tekniksprånget i Almedalen: Praktik ett lyckat recept för framtida kompetensförsörjning

Igår arrangerade Swedavia tillsammans med Tekniksprånget ett fullsatt seminarium i Almedalen på temat ”Fler ungdomar på jobbet, hur kan vi lära av statliga arbetsgivare?”

Det konstaterades snabbt att praktik kan vara nyckelbegreppet för att både minska ungdomsarbetslösheten och för att matcha arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.

– Unga ger input till bolaget. De bidrar konkret till verksamheten. De är också framtidens resenärer, sa Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Landvetter Airport.

18 av 20 praktikanter från Tekniksprånget som praktiserat hos Swedavia har valt att studera vidare inom högre tekniska studier. Ett bra kvitto på att praktikprogrammet fungerar.

Genomgående var erfarenheterna av att öppna verksamheterna för praktikanter positiva hos alla bolag och myndigheter som deltog i seminariet. Alla ansåg att de själva hade god nytta av de ungas perspektiv och förmågor.

Man kunde därmed konstatera att det finns flera positiva aspekter med praktikantverksamhet. Dels en försäkring för framtida rekrytering men också ett nytt perspektiv på verksamheten och både personlig och yrkesmässig utveckling för den som tar handledarrollen.

2 4