Civilingenjörsprogrammen lockar fler tjejer

Andelen tjejer som antagits till civilingenjörsutbildningar har vuxit på flera håll i landet. På Luleå tekniska universitet har den ökat från 24 till 29 procent på ett år och på KTH har andelen gått upp från 34 till 35 procent.  Högskolorna jobbar aktivt för att locka fler tjejer men variationen är stor mellan programmen och högskoleingenjörsutbildningarna har generellt betydligt svårare att nå den kvinnliga målgruppen. Läs hela artikeln från Ingenjören här.