Från ord till handling. Läs om hjältarna som gör skillnad

Även om skolresultaten sjunker och ungdomsarbetslösheten stiger så ser inte allt mörkt ut. Idag finns det en mängd nydanande initiativ för att främja barns och ungas intresse för teknik och naturvetenskap.

Den 10 juni 2014 samlade Tekniksprånget initiativ som går från ord till handling tillsammans med Ibrahim Baylan (S), skolpolitisk talesperson och Tomas Tobé (M), ordförande i Riksdagens utbildningsutskott för att diskutera framtiden och vad vi mer kan göra för att främja natur- och teknikintresset hos unga.

Genom tolv speedpresentationer introducerades de medverkande initiativen för att ge publiken, men även medverkande politiker, en övergripande bild. Presentationerna följdes av en diskussion mellan Ibrahim Baylan, Tomas Tobé samt moderator Eva Glaumann för att hitta vägar genom vilka politiken kan stötta initiativ som dessa.  Skärmklipp

Möt Hjältarna som gör skillnad – Tekniksprångets seminarium 10 juni 2014