Kompetensfrågan i fokus vid besök på Luleå gymnasieskola

Luleå 1Luleå med omnejd kommer behöva många duktiga ingenjörer i framtiden. Med anledning av detta samlades regionens arbetsgivare till en lunchträff på Luleå gymnasieskola den 5 september. Arbetsgivarna fick lyssna till landshövding Sven-Erik Österberg och LKAB:s direktör Per-Erik Lindvall, som båda gav sin syn på regionens framtida kompetensförsörjning. Därefter delade den tidigare praktikanten på NCC, Josephine Hedman, och den nuvarande praktikanten på SSAB, Lisa Eliasson, med sig av sina erfarenheter från Tekniksprånget.

Här kan du praktisera genom Tekniksprånget i Luleåregionen: NCC, SSAB, Vattenfall, Peab, Siemens, Norrbottens läns landsting, Swerea MEFOS och SCA.