Pionjärkommun i Tekniksprånget

Sofie Pettersson är HR-strateg på Skellefteå kommun och den som ansvarar för Tekniksprånget i kommunen. På Tekniska kontoret i Skellefteå tar man idag emot två praktikanter.

Varför är Skellefteå Kommun med i Tekniksprånget?

– Vi ser det som oerhört viktigt att vara med i Tekniksprånget för vår framtida kompetensförsörjning, berättar Sofie Pettersson. Därmed blir det en långsiktig satsning för att visa våra praktikanter fördelarna med ingenjörsyrket och kommunen som en bra arbetsplats för ingenjörer.
– Vi har också märkt av omedelbara fördelar med att ha praktikanter genom Tekniksprånget. Vi har haft tur och fått två väldigt duktiga ungdomar och våra arbetsledare börjar nu förstå hur mycket hjälp och nytta de kan ha av våra praktikanter.

Att handledarna är en nyckelfaktor och en utmaning att hitta är något som även Sofie instämmer i.

– Utmaningen är framförallt att hitta handledare till praktikanterna. Handledarna är jätteviktiga i projektet och det är A och O att de får det stöd som behövs av chefer och andra ingenjörer på arbetsplatsen med att hitta bra arbetsuppgifter för praktikanterna. Om det inte finns något sådan support, så kan det vara svårt att hitta handledare, avslutar Sofie.