Uppstartsmöte för Tekniksprånget i Finland

TAF, Technology Academy Finland, planerar att starta Teknoloikka – den finska motsvarigheten till Tekniksprånget – i början av 2015. Finska ungdomar kommer därmed kunna söka praktik under hösten för att sedan praktisera under våren. I förra veckan besökte TAF Sverige och IVA för att utbyta idéer och dra lärdom har de svenska erfarenheterna av att driva programmet.

TAF