Praktiken förändrade bilden av yrket

Sverige lider brist på ingenjörer och bilden av ingenjörsyrket måste förtydligas. Ingenjörsyrket innebär inte bara tunga analytiska jobb utan man kan syssla med allt från teknik till entreprenörskap och innovation berättade Anna Mihlzen, Trainee på ABB, för VLT när Tekniksprånget besökte Västerås. Läs hela artikeln från VLT här.