Möt skaparna bakom Tekniksprångets nya app

Katarina Bergbom, Louise Aaro och Daniel Regefalk gjorde Tekniksprångets praktik på IBM under våren 2014 och stannade sedan kvar som junior konsulter för att bygga Tekniksprångets app. Efter en intensiv period är nu projektet klart och appen redo att lanseras. Vi satte oss ned och diskuterade hur det är att göra praktik på just IBM, hur de fick idén till appen och hur det kändes att jobba i ett skarpt projekt med en riktig kund.

Katarina berättar att hon sökte till Tekniksprånget för att hon ville läsa till civilingenjör med IT-inriktning men inte var helt säker, hon ville testa hur det kunde vara att jobba som IT-ingenjör innan hon bestämde sig.

Var det så för er andra också?

Louise: – Ja, jag hade också funderat på att plugga till civilingenjör väldigt länge men aldrig fått en ordentlig förklaring till vad man egentligen gör. Det är ingen som kan förklara det riktigt eftersom man kan jobba med så mycket.

Daniel: – Så var det för mig också samtidigt som det var skönt att ta en liten paus i pluggandet också.

Katarina sökte till IBM eftersom hon ville göra praktik på ett IT företag och valde bland arbetsgivare i hela landet. Hon tyckte IBM lät roligast så därför sökte hon det i första hand. Daniel sökte till IBM eftersom det är ett stort, välkänt IT företag.

Louise menar att det viktigaste de lärt sig genom praktiken är hur ett företag fungerar, hur man tar sig framåt, hur man kontaktar folk, hur det fungerar helt enkelt.

Katarina – Jag tycker också att vi lärt oss att det finns många olika ingångar för alla har så olika utbildning. Att det är vilka ambitioner man har som spelar roll och inte alltid vilken utbildning man har.

Louise – Just det har också gjort mig lugnare i valet av studier tycker jag, eftersom det har visat att man kan ändra sig på vägen och ändå komma dit man vill.

De konstaterar alla tre att mycket handlar om de initiativ man själv tar under praktikens gång. Om man är framåt och tar för sig så finns alla möjligheter.

Katarina – Ja vi har verkligen lärt oss ”att det går”. Bara man vill och kämpar så klarar man att genomföra nya saker, därför ska man alltid försöka om man tycker att något låter kul och inte låta bli för att man inte vet om man kan.

hhurf

I maj 2014 hörde IBM av sig till Tekniksprånget och berättade att tre av deras praktikanter hade tagit fram en app till oss. Vi bokade genast in en presentation och efter att ha sett en fantastisk prototyp förstod vi att det var något vi var tvungna att göra. Med hjälp av IBM och framför allt de tre initiativrika praktikanterna som snabbt gick över till rollen som junior konsulter var appen färdig redan i augusti.

 

Hur fick ni idén till Tekniksprångets app?

Katarina berättar att det först presenterades som ett litet projekt att göra under praktiken. Då var det egentligen meningen att det skulle presenteras som en skiss på en potentiell app, men de kände direkt att det var någonting de verkligen ville göra och beslöt sig för att jobba vidare med projektet.

Hur var responsen på IBM?

Louise – Responsen har varit jättebra från dag ett. Inte bara under jobbet med appen utan under hela praktiken också. Det har verkligen varit himla kul och stämningen har varit härlig. Vi har alltid känt oss välkomna och som en del av företaget vilket har gjort att man kunnat utvecklas mycket.

Under sommaren hade Louise, Katarina och Daniel en del olika personer på IBM som hjälpte och stöttade dem i arbetet med appen men den mesta tiden har de i princip varit självgående.

Varken Katarina eller Louise hade kodat innan de började på IBM. Daniel hade gjort en del men mycket fick de lära sig under arbetes gång.

Hur gick det till när ni lärde er att koda?

Louise – Vi började med olika tutorials och för varje ny uppgift som vi sedan gjorde så kollade vi upp och sökte oss fram till svaren.

Katarina menar att det var lättare eftersom de hade en färdig och godkänd prototyp att arbeta utifrån och därför enklare kunde identifiera uppgifter och hitta svar på frågor

Daniel – Vi har ju verkligen fått lära oss att lösa problem.

Ingen av dem hade jobbat med ett riktigt, skarpt projekt tidigare och för dem alla var det nervöst i början eftersom det ställde andra krav.

Louise – Det var ju första gången som vi skulle göra en riktig produkt till en riktig kund som IBM skulle stå bakom.

Daniel menar också att det var kul att få vara med från början till slut, till den färdiga produkten och veta att det var de som producerat den.

Och nu när den är klar, vad är det viktigaste ni tagit med er?

Louise – Att man klarar av att genomföra ett sådant här projekt och vi har fått se hur alla stegen i projektet fungerar.

Daniel tycker att de fått bra arbetslivserfarenhet genom att de nu varit anställda på IBM och för Katarinas del kommer programmeringen hon lärt sig komma till stor nytta nu när hon börjar plugga till IT-ingenjör på Chalmers.