FMV – Försvarslogistik – när och där den behövs

Försvarets materielverk, FMV, hjälper till att försvara Sverige. Vi utformar och förser det svenska försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi kallar det att vi levererar försvarslogistik. Vi är duktiga på både teknik och affärer. FMV arbetar med många spännande projekt i en internationell miljö. För oss är det viktigt att det vi gör kommer till nytta och att vi i partnerskap med vår kund Försvarsmakten möjliggör effektiva lösningar. Hos oss får man arbeta med samhällsviktiga uppdrag som i förlängningen syftar till att bevara fred och demokrati.

Våra anställda har ansvarsfulla arbeten och stora möjligheter att påverka sin arbetssituation. Som arbetsgivare lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor.

FMV är en civil oberoende myndighet med 3400 anställda som finns på ca 40 orter i hela Sverige. Huvudkontoret ligger på Gärdet i Stockholm.

Genom Tekniksprånget vill vi visa framtidens medarbetare vilken intressant arbetsplats FMV är och vilka arbetsuppgifter vi kan erbjuda. FMV arbetar med den senaste tekniken i en internationell miljö. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv bransch. Våra skickliga och kunniga medarbetare är grunden i FMV. För att fortsätta lösa våra uppgifter behöver vi hela tiden rekrytera välutbildade ingenjörer.

Tekniksprånget ger oss möjlighet att erbjuda dig som slutat gymnasiet erfarenhet och inspiration inför valet till högskolan. Kanske kommer du tillbaka till oss senare?