FMV – Försvarslogistik – när och där den behövs

Försvarets materielverk, FMV, hjälper till att försvara Sverige. Vi utformar och förser det svenska försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi kallar det att vi levererar försvarslogistik. Vi är duktiga på både teknik och affärer. FMV arbetar med många spännande projekt i en internationell miljö. För oss är det viktigt att det vi gör kommer till nytta och att vi i partnerskap med vår kund Försvarsmakten möjliggör effektiva lösningar. Hos oss får man arbeta med samhällsviktiga uppdrag som i förlängningen syftar till att bevara fred och demokrati. 

Våra anställda har ansvarsfulla arbeten och stora möjligheter att påverka sin arbetssituation. Som arbetsgivare lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor.

FMV är en civil oberoende myndighet med 3400 anställda som finns på ca 40 orter i hela Sverige. Huvudkontoret ligger på Gärdet i Stockholm.

Genom Tekniksprånget vill vi visa framtidens medarbetare vilken intressant arbetsplats FMV är och vilka arbetsuppgifter vi kan erbjuda. FMV arbetar med den senaste tekniken i en internationell miljö. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv bransch. Våra skickliga och kunniga medarbetare är grunden i FMV. För att fortsätta lösa våra uppgifter behöver vi hela tiden rekrytera välutbildade ingenjörer.

Tekniksprånget ger oss möjlighet att erbjuda dig som slutat gymnasiet erfarenhet och inspiration inför valet till högskolan. Kanske kommer du tillbaka till oss senare?

Vad får man göra som praktikant hos FMV?

Under våren 2018 erbjuder vi praktik på inom FMV:s avdelning Anskaffning och logistik, Markmateriel.

Avdelning Markmateriel har som uppgift att tillhandahålla försvarslogistik för Försvarsmaktens markstridsförmåga. Vår produktion omfattar bland annat fordons-, vapen-, luftvärn-, indirekt eld-, soldat-, logistik- och fältarbetssystem. Vi har ett nära samarbete med FMV:s huvudkund Försvarsmakten och med våra leverantörer ofta i en internationell miljö. Vi samarbetar också med motsvarande myndigheter i andra länder.

Som praktikant hos oss kan du bland annat få stödja projektledare och delprojektledare så att arbetet i projektet genomförs i enlighet med projektets projektledningsplan, delta vid tekniska granskningar och diskussioner. Arbetet sker i projektform och huvuddelen av våra medarbetare arbetar parallellt med flera olika projekt. Du kommer att arbeta i en grupp bestående av projektledare och ingenjörer där också ekonomer, jurister, provpersonal, materielledare samt personal för kvalitetssäkring kan ingå.

Arbetet förutsätter förmåga att planera och organisera aktiviteter proaktivt och ställer krav på stor flexibilitet och anpassningsförmåga.

Intresse för FMV:s och Försvarsmaktens verksamhet är meriterande

För att få praktisera hos FMV måste du ha fyllt 18 och vara svensk medborgare. Du kommer också att behöva genomgå säkerhetsprövning.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss. Det finns säkert något som fångar ditt intresse. Tveka inte att söka praktik hos FMV. Välkommen!