Stockholms stad – En stad för alla

Stockholms stad växer med 15 000 människor varje år. De närmaste åren ska vi bygga 40 000 nya bostäder med allt som behövs i en levande stad.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i staden. Det innebär bland annat övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och trafik. Stadsbyggnadskontoret ansvarar även för bygglovgivning, kartförsörjning och bidrag till handikappanpassning av bostäder. Dessutom ansvarar vi för fastighetsbildning och fastighetsregistrering.

Tillsammans utvecklar vi staden både för dagens och för morgondagens invånare. En växande stad behöver inte bara fler bostäder utan också fler förskolor, skolor, idrottshallar, parker och äldreboenden. Och så förstås arbetsplatser, bibliotek, restauranger, teatrar – ja allt som behövs för att människor ska kunna bo, arbeta och trivas här. Vår stad ska vara tillgänglig, trygg och säker för alla. Vi ska bygga hållbart och göra det enklare att leva miljövänligt.

Hos oss blir du en del av den demokratiska stadsutvecklingen i samarbete med näringslivets aktörer. I vårt arbete för en sammanhållen, jämlik och hållbar stad bidrar du med värdefull kunskap. Du kommer att få ta del av hela kontorets verksamhet och följa projektledare, ingenjörer och arkitekter inom stadens byggprojekt och vara delaktig i framtidens Stockholm!

Välkommen med din ansökan!